Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Filtrēt
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 176 Datums Nozare Cita Kategorija Cita Nosaukums Par sabidrības ar ierobežotu atbildību "EuroTīkls" valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nokavējuma naudas samaksu Dokuments
Nr. 1/16 Datums Nozare Elektroenerģija Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 “Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē” Dokuments
Nr. 175 Datums Nozare Atkritumu apglabāšana Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu Dokuments
Nr. 174 Datums Nozare Elektroenerģija Kategorija Cita Nosaukums Par nominēta elektroenerģijas tirgus operatora iecelšanu Dokuments
Nr. 173 Datums Nozare Pasts Kategorija Tarifi Nosaukums Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifiem Dokuments
Nr. 172 Datums Nozare Elektroenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem Dokuments
Nr. 171 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Tarifi Nosaukums Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem Dokuments
Nr. 170 Datums Nozare Elektroenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2020.gada 1.janvāra Dokuments
Nr. 169 Datums Nozare Ūdenssaimniecība Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 168 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par grozījumiem pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,NORMA K” izsniegtās licences Nr.E2027 siltumenerģijas pārvadei un sadalei nosacījumos Dokuments
Nr. 2.79-02/64 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tet” Dokuments
Nr. 167 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par grozījumiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Kokneses Komunālie pakalpojumi” izsniegtās licences Nr.E23006 siltumenerģijas pārvadei nosacījumos Dokuments
Lēmumus, kas ir vecāki par 2017.gadu skatīt šeit