Komersantu iesniegtās deklarācijas

Drukāt

Zemāk apkopoti 2022.gada pakalpojumu kvalitātes deklarācijās komersantu norādītie dati atbilstoši sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Report.png Lejupielādēt komersantu deklarāciju apkopojumu Excel formātā

Infografikā atspoguļotas optimālās pakalpojuma kvalitātes parametru vērības, kā arī vērtības, kuras vērtējamas kā nepietiekamas un var liecināt par iespējamiem traucējumiem pakalpojuma lietošanā, kā arī nesamērīgu termiņu pakalpojuma ierīkošanā un bojājumu novēršanā:

Infogram.png Infografika "Optimālās pakalpojumu kvalitātes rādītāju vērtības"