Komersantu iesniegtās deklarācijas

Drukāt

Zemāk apkopoti 2021.gada pakalpojumu kvalitātes deklarācijās komersantu norādītie dati atbilstoši sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Report.png Lejupielādēt komersantu deklarāciju apkopojumu Excel formātā