Jauni siltumenerģijas tarifi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “Jūrmalas siltums”. Līdz ar to no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 60,87 EUR/MWh.

Komersantam par iepriekšējo periodu ir radušās neparedzētās izmaksas saistībā ar dabasgāzes cenas palielināšanos. Kā rezultātā SIA “Jūrmalas siltums” iesniegusi Regulatorā arī tarifu projektu ar neparedzētām izmaksām. Tādējādi no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim lietotāji par siltumu maksās 60,87 EUR/MWh, kur iekļautas komersantam neparedzētās izmaksas, savukārt no 2021. gada 1. februāra – 59,64 EUR/MWh.Komersants ir iesniedzis visus pamatojošos dokumentus un aprēķinus un, Regulatoram tos izvērtējot, secināja, ka tarifā iekļautās neparedzētās izmaksas ir pamatotas un atbilst metodikai[1].

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts Regulatorā, jo komersantam mainījušās siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas un  siltumenerģijas bilancē esošie rādītāji (iepirktās siltumenerģijas apjomi,  nodotās siltumenerģijas apjomi u.c.).

SIA “Jūrmalas siltums” pati ražo siltumenerģiju vairākos siltuma avotos ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 88,65 MW, izmantojot dabasgāzi un  šķeldu, kā arī jaunajos siltumenerģijas tarifos plānots iepirkt siltumenerģiju no cita ražotāja.

Apstiprināto gala tarifu (no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim) 60,87 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 43,81 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs  - 12,84 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 3,39 EUR/MWh. Attiecīgi apstiprināto gala tarifu (spēkā no 2021. gada 1. februāra) 59,64 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 42,74 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs  - 12,68 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 3,39 EUR/MWh.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2017. gada 3. novembrī Jūrmalā organizēja uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Jūrmalas siltums” iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA “Jūrmalas  siltums” pārstāvji, SIA “LKP Solutions” pārstāvji, Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji, kā arī divas privātpersonas. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektu netika izteikti, kā arī līdz šā gada decembrim komersants nav saņēmis ieteikumus par tarifu projektu.

SIA “Jūrmalas siltums” ir regulēts siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs, kopš 2012. gada. Komersantam izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2017. gada 29. decembra  līdz 2037. gada 28. decembrim. Licences darbības zona ir Jūrmalas pilsētas teritorija.


[1] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika, 26. punkts