Regulators uzsāk publisko konsultāciju par grozījumiem metodikā elektroenerģijas nozarē

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izsludina publisko konsultāciju par Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu. Regulators aicina tirgus dalībniekus iepazīties ar grozījumu projektu un sniegt priekšlikumus līdz 2018. gada 13. decembrim.

Grozījumu projekts paredz, ka, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, uz pārvades tarifu attiecināmā nomas maksā iekļaujamās kapitāla atdeves aprēķinam jāpiemēro faktiskā regulējamo aktīvu bāzes vērtība un Regulatora noteiktā kalendārajā gadā piemērojamā kapitāla atdeves likme.

Grozījumi metodikā nepieciešami, lai nodrošinātu, ka, pārskatot elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu nomas maksu, tās aprēķinā ņem vērā aktuālās izmaksu vērtības, proti, Regulatora noteikto aktuālo kapitāla atdeves likmi. Šobrīd, aprēķinot nomas maksu, elektroenerģijas pārvades sistēmas operators un aktīvu īpašnieks piemēro kapitāla atdeves likmi, kura tika piemērota, izstrādājot tarifu projektu.

Līdz ar grozījumiem metodikas projektā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifos tiks iekļautas nomas maksas izmaksas, kas atbilst aktuālajām izmaksu vērtībām un tiks piesaistītas tādai Regulatora noteiktajai kapitāla atdeves likmei, kas atspoguļo regulējamā nozarē sagaidāmo atdevi atbilstoši faktiskajai situācijai finanšu tirgū.

Plašāk:

- Konsultāciju dokumentā par grozījumiem Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu.

Priekšlikumus un komentārus par Metodikas grozījumu projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018. gada 13. decembrim.

Plānots, ka grozījumi metodikā varētu stāties spēkā 2019. gada 1. janvārī.