Regulators atvieglo kārtību informācijas iesniegšanai Regulatorā energoapgādes komersantiem

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi grozījumus Informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas jomā. Grozījumi mainīs kārtību, kā komersantiem ir jāiesniedz informācija Regulatorā.

Grozījumu mērķis ir precizēt iesniedzamās informācijas saturu un apjomu, lai informācijas iesniegšanas procesu energoapgādes komersantiem padarītu skaidrāku, saprotamāku un atvieglotu ikdienas darbu. Līdz ar to izmaiņas attiecas uz iesniedzamās informācijas saturu un apjomu atskaitēs, ko energoapgādes komersanti regulāri sniedz Regulatoram.

Grozījumi paredz virkni precizējumu iesniedzamajās atskaitēs, kas attiecas gan uz dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem, gan uz sistēmas operatoriem. Grozījumu paredz noteikt, ka atskaiti par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti reizi gadā iesniedz sadales sistēmas operators, kurš apkalpo vairāk nekā 100 000 lietotāju. Līdz ar to turpmāk pārējiem sadales sistēmas operatoriem informāciju par pakalpojuma kvalitāti regulāri nebūs jāsniedz, tikai un vienīgi nepieciešamības gadījumā, ja Regulators izteiks šādu lūgumu.

Grozījumi paredz, ka turpmāk informāciju par sniegto pakalpojumu apjomiem elektroenerģijas sadales sistēmas operatori un pārvades sistēmas operators iesniedz tikai reizi gadā. Līdz šim šāda veida informācija bija jāiesniedz pa kalendārajiem mēnešiem reizi ceturksnī.

Papildu minētajam, Grozījumos precizēta pieprasītā informācija atbilstoši izmaiņām jaunajos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifos.

Pirms grozījumu apstiprināšanas, Regulators konsultējās arī ar tirgus dalībniekiem, aicinot viņus sniegt savus priekšlikumus. Publiskās konsultācijas laikā savu viedokli pauda AS “Latvijas Gāze”, Latvijas siltumuzņēmumu asociācija un AS “Gaso”.

Grozījumi Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē stāsies spēkā  2019.gada 15.martā.

Lūdzam komersantus laicīgi iepazīties ar grozījumiem noteikumos, lai spētu sagatavot nepieciešamo informāciju ikgadējām atskaitēm, kas jāiesniedz līdz 2019.gada 31.martam.