Par interneta, TV un mobilajiem pakalpojumiem iedzīvotāji sūdzas mazāk

Print
Elektroniskie sakari