Regulators apstiprina grozījumus Noteikumos ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas nozarē

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi grozījumus noteikumus “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē” un “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos” (Noteikumi).

Noteikumos paredz noteikt sešu mēnešu termiņu tarifu projekta iesniegšanai Regulatorā no brīža, kad komersants ir reģistrējies Regulatora reģistrā. Vienlaikus Noteikumi paredz iespēju komersantam lūgt Regulatoram noteikt citu termiņu, ja tam ir objektīvi iemesli. Papildus tam Noteikumos ir atrunāta kārtība, kādā veidā komersantiem, kuri jau ir pašlaik reģistrējušies Regulatora reģistrā, bet vēl nav iesnieguši Regulatoram tarifu projektu, ir pienākums iesniegt tarifu projektu Regulatoram izskatīšanā.

Līdz šim šāda norma netika atrunāta, kā rezultātā vairākos gadījumos komersanti, piemēram, pēc reorganizācijas procesa, turpina sniegt sabiedrisko pakalpojumu, par pašvaldības noteikto maksu vai iepriekš esošo tarifu (ja līdz šim nav sasniedzis regulēšanas kritēriju), vai citam komersantam (kas iekļauts reorganizācijas procesā) noteiktu tarifu.

Noteikumi paredz precizēt arī regulējumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma procesu.

Regulators 2019. gada 21. janvārī izsludināja publisko konsultāciju par grozījumu projektu, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un citām ieinteresētajām pusēm būtu iespēja sniegt priekšlikumus un komentārus par sagatavoto Noteikumu grozījumu projektu. Publiskās konsultācijas laikā par Noteikumu grozījumu projektu tika saņemti priekšlikumi no vairākiem komersantiem – SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS”, SIA “Saldus Komunālserviss”, SIA “Kuldīgas ūdens” un AS “Madonas ūdens”. No visiem saņemtajiem priekšlikumiem Regulators nevienu nav noraidījis – tie ņemti vērā, vai daļēji ņemti vērā.

Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 15. aprīlī.