Regulators aicina Kandavas novada iedzīvotājus paust viedokli par gaidāmo siltuma tarifu

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina Kandavas novada iedzīvotājus paust viedokli par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Kandavai, Vānes ciemam un Zantes ciemam. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi, kas notiks 2019.gada 3.maijā, plkst. 12:00, Kandavas kultūras namā Lielā ielā 28, Kandavā.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” Regulatoram ir iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu Kandavai, Vānes ciemam un Zantes ciemam, kur gala tarifs noteikts 60,12 EUR/MWh. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts pēc Regulatora pieprasījuma, ņemot vērā to, ka 2018.gada aprīlī SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” tika reģistrēta un izdota licence siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanai Kandavā, Kandavas novadā, Vānes ciemā, Vānes pagastā, Kandavas novadā, Zantes ciemā, Zantes pagastā, Kandavas novadā un līdz šim SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” nav apstiprināts Regulatorā tarifs.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties siltumenerģijas lietotāji, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 2.maijam (kontaktpersona Fricis Rūmnieks, tel. 67873184; fricis.rumnieks@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019. gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Regulators aicina Kandavas novada iedzīvotājus paust viedokli par gaidāmo siltuma tarifu