Jauni siltumenerģijas tarifi SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” lietotājiem

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”. Līdz ar to no 2019. gada 20. jūnija SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” siltumenerģijas lietotājiem par siltumu būs jāmaksā 44,73 EUR/MWh, kas ir par 25,1% jeb 14,96 EUR/MWh mazāk, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ko maksā iedzīvotāji Aucē un par 7,5% jeb 3,65 EUR/MWh mazāk, salīdzinot ar tarifu, ko komersants piemēro Bēnes ciemā.

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu iesniegusi Regulatoram izvērtēšanai, jo komersants paplašinājis siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas teritoriju. Vienlaikus ir notikušas izmaiņas arī siltumenerģijas bilances rādītājos – mainījies lietotājiem nodotais apjoms, pārvades un sadales zudumi u.c. rādītāji, kā arī izmaksas par siltumenerģiju.

Regulators tarifu projekta izvērtēšanas laikā panācis tarifu projektā iekļauto izmaksu samazinājumu, kā rezultātā gala tarifu samazinot par 7,77% jeb 3,77 EUR/MWh, salīdzinot ar komersanta sākotnēji iesniegto gala tarifu. Apstiprināto gala tarifu 44,73 EUR/MWh veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 29,67 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - 12,90 EUR/MWh, un siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 2,16 EUR/MWh. Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2019. gada 20. jūnijā. SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” gan iepērk siltumenerģiju, gan ražo paši, ražošanai kā kurināmo izmantojot šķeldu.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 26. aprīlī Auces novadā organizēja uzklausīšanas sanāksmi par SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvji, Auces novada pašvaldības pārstāvji un siltumenerģijas pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektu netika izteikti.

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ir regulēts siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs. Komersantam izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2005. gada 22. jūnija līdz 2025. gada 21. jūnijam. Licences darbības zona ir Aucē, Bēnes ciemā, Bēnes pagastā un Lielauces ciemā, Lielauces pagastā, Auces novadā.