Regulators aicina Brocēnu pilsētas iedzīvotājus uz sanāksmi par gaidāmo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina Brocēnu pilsētas iedzīvotājus paust viedokli par SIA “BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Brocēnos. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi, kas notiks 2019. gada 7. jūnijā, plkst. 12:00, Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā Lielcieceres ielā 10, Brocēnos, Brocēnu novadā.

SIA “BROCĒNU SILTUMS” Regulatoram iesniegusi siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu Brocēnos, kur gala tarifs noteikts 50,01 EUR/MWh. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Komersants norāda, ka tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties siltumenerģijas lietotāji, SIA “BROCĒNU SILTUMS” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 6.jūnijam (kontaktpersona Solvita Švede, tel. 67873186; solvita.svede@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības līdzdalība/ Uzklausīšanas sanāksmes/ Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.