Regulators plāno izmaiņas attiecībā uz atļautās peļņas noteikšanu regulētajiem uzņēmumiem

Print
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome plāno ieviest būtiskas izmaiņas kārtībā, kas nosaka peļņas līmeni regulētajiem uzņēmumiem. Līdz ar to ir izstrādāti grozījumi Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā, par kuru Regulators aicina tirgus dalībniekus paust viedokli. Priekšlikumus Regulators aicina sniegt līdz 21. jūnijam.

Grozījumu mērķis ir paplašināt pieeju atļauto ieņēmumu līmeņa noteikšanā visās regulētajās nozarēs, tādējādi veicinot ekonomiski pamatotu un uz kapitāla tirgus principiem balstītu investīciju piesaisti.

Metodika paredz izmaiņas divos segmentos:

  1. Kapitāla atdeves likmes aprēķināšana reālajā/nominālajā izteiksmē;
  2. Kapitāla atdeves likmes diferencēšana, ņemot vērā tirgus apstākļus, kas ietekmē mazos un lielos uzņēmumus.

Šis ir pirmais posms, kurā ikvienam tirgus dalībniekam ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, komentārus un ierosinājumus par Regulatora sagatavoto metodikas projektu – Konsultāciju dokuments par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā.

Priekšlikumus un komentārus par Metodikas projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv. Paralēli līdz publiskās konsultācijas noslēgumam Regulators organizēs nozaru tikšanās ar regulētajiem komersantiem, lai klātienē diskutētu par gaidāmajām pārmaiņām.

Metodikas grozījumu rezultātā sagaidāms, ka uzņēmumiem, kas līdz šim kapitāla atdeves likmi piemēroja pārvērtētiem pamatlīdzekļiem, varētu samazināsies atļautā peļņa, jo metodikas izmaiņas nodrošinās, ka cenu izmaiņas netiek iekļautas kapitāla atdeves aprēķinā divkāršā apmērā.

Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla izmaksu noteikšanai. Kapitāla atdeve ir uzņēmuma atļautās rentabilitātes rādītājs, kas tiek noteikts balstoties uz datiem par pakalpojumu sniegšanā veiktajiem ieguldījumiem, pašu kapitālu un aizņemto kapitālu. Regulētiem komersantiem ir svarīgi nodrošināt prognozējamu atdevi no izmantotā kapitāla, lai sabalansētu ierobežotu rentabilitāti un līdzekļu piesaisti ieguldījumu finansēšanai ilgtermiņā.