No 1. jūlija samazināsies AS “Valmieras Enerģija” saražotās siltumenerģijas tarifs

Print
Siltumenerģija

Līdz ar dabasgāzes un šķeldas cenu samazinājumu, AS “Valmieras Enerģija” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) iesniedza pašu noteikto saražotās siltumenerģijas tarifu. Regulatora padome, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzīst, ka tie atbilst Regulatora metodikai . Līdz ar to AS “Valmieras Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifs no 1. jūlija būs 40,53 EUR/MWh, kas ir par 8% mazāk, nekā šobrīd spēkā esošais tarifs. Apstiprinātais tarifs nav gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem.

Šobrīd AS “Valmieras Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifs noteikts 44,07 EUR/MWh.

Ņemot vērā, ka ar Regulatora lēmumu komersantam ir piešķirta atļauja pašam noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā, AS “Valmieras Enerģija” vērsās Regulatorā ar informāciju par izmaiņām kurināmā izmaksās, kā arī ar informāciju par jaunu piemērojamo saražotās siltumenerģijas tarifu.

Regulators, izvērtējot AS “Valmieras Enerģija” iesniegto noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un tā pamatojumu secināja, ka AS “Valmieras Enerģija” noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs atbilst Metodikai un ir pamatots. AS “Valmieras Enerģija” ir iesniegusi nepieciešamo tarifa pamatojumu, līdz ar to AS „Valmieras piens” noteiktais saražotās siltumenerģijas tarifs var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā – 2019. gada 1. jūlijā.

Lēmumu par to, ka AS “Valmieras Enerģija” tiek piešķirta atļauja pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, Regulatora padome pieņēma, lai komersantam atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos būtu iespēja elastīgi veikt izmaiņas saražotās siltumenerģijas tarifā, ja mainās kurināmā cena. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu ļauj AS “Valmieras Enerģija” savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.