Fiksētais tālrunis

Print

Fiksētā tālruņa pakalpojums ir balss telefonijas pakalpojums elektronisko sakaru tīklā, kuru komersants nodrošina fiksētā pieslēguma punktā. Fiksētā tālruņa pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar internetu un televīziju, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Kvalitātes nosacījumi līgumā
Deklarētās kvalitātes vērtības