Regulators noteiks taisnīgāku atļautās peļņas līmeni regulētajiem monopoliem

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) 22.augustā apstiprinājusi grozījumus Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā. Tie paredz, ka regulētajiem uzņēmumiem*, kas līdz šim kapitāla atdeves likmi piemēroja pārvērtētiem pamatlīdzekļiem, samazināsies atļautā peļņa. Proti, turpmāk, nosakot kapitāla atdevi reālā izteiksmē, tiks ņemtas vērā cenu izmaiņas, tādējādi kapitāla atdeve samazināsies.

“Uzņēmumi, veicot pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, līdz šim guva atdevi jeb peļņu arī attiecībā uz pārvērtēto vērtības daļu. Jaunā pieeja nodrošinās taisnīgāku atdevi pret veiktajām investīcijām. Metodika papildināta ar reālās kapitāla atdeves likmes aprēķina formulu, kurā tiek ņemtas vērā cenu izmaiņas. Tas nozīmē, ka virknei regulēto pakalpojumu sniedzēju tiks samazināts tarifu izmaksās iekļaujamais peļņas apmērs,” skaidro Regulatora priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Abu publisko konsultāciju laikā Regulators aktīvi strādāja pie ieinteresēto pušu informēšanas un viedokļu izzināšanas. Vairāki komersanti pauda bažas par grūtībām piedāvātās pieejas piemērošanai.

Līdz ar to Regulators piedāvāja divas grozījumu projekta redakcijas. Gala lēmums pieņemts, izvērtējot saņemtos viedokļus, kā arī ievērojot, lai tiktu nodrošināta sabiedrības interešu līdzsvarošana ar komercdarbības vides pārredzamību. Izvēlētais variants pēc iespējas samazina administratīvo slogu un veicina regulatīvās vides pārskatāmību, tādējādi arī sniedzot pēc iespējas ekonomiski pamatotas pakalpojumu izmaksas lietotājiem.  Vienlaikus vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes aprēķinā tiks iekļauta pašu kapitāla izmēra riska piemaksa un aizņemtā kapitāla izmēra riska piemaksa atsevišķām komersantu kategorijām.

Pirmās publiskās konsultācijas laikā saņemti 12 ieinteresēto personu viedokļi. Pēc tās notika arī vairākas individuālas tikšanās ar komersantiem. Lai gūtu visaptverošu viedokli un izvēlētos vienu no piedāvātajām redakcijām grozījumu virzīšanai uz apstiprināšanu, tika rīkota arī otrā konsultācija. Tās laikā tika saņemti desmiti ieinteresēto pušu viedokļi. Priekšlikumu un komentāru apkopojums publicēts Regulatora mājaslapā: www.sprk.gov.lv/content/publiskas-konsultacijas.

Savukārt nākamnedēļ, 28.augustā, kā jau ik gadu līdz 1.septembrim, Regulators lems par kapitāla atdeves likmi katrai regulētajai nozarei. Regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi komersants piemēro, aprēķinot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās datums plānots nākamajā gadā pēc Regulatora lēmuma par kapitāla atdeves likmes noteikšanu pieņemšanas datuma.

Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla izmaksu noteikšanai. Regulētiem komersantiem ir svarīgi nodrošināt prognozējamu atdevi no izmantotā kapitāla, lai sabalansētu ierobežoto rentabilitāti un līdzekļu piesaisti ieguldījumu finansēšanai ilgtermiņā. Savukārt lietotājiem – saņemt pakalpojumus par ekonomiski pamatotām izmaksām.

*Elektroenerģijas, dabasgāzes, siltumapgādes, ūdenssaimniecības nozares regulētie uzņēmumi, kam regulators apstiprina tarifu, kā arī universālā pasta pakalpojumu sniedzējs.