SPRK aicina uz uzklausīšanas sanāksmi par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegto dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu

Print
Dabasgāze

Turpinot iesākto AS “Conexus Baltic Grid” iesniegtā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta vērtēšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 27.septembrī plkst. 14.00 SPRK organizē uzklausīšanas sanāksmi. Ikviens interesents laipni aicināts!

Tarifu projekts ir iesniegts, pamatojoties uz pērnā gada oktobrī panākto vienošanos starp Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem par vienotas dabasgāzes pārvades ieejas – izejas sistēmas izveidošanu, paredzot vienotu tarifu zonu – atceļot maksājumus par robežu šķērsošanu starp minētajām valstīm. 

Balstoties uz panākto vienošanos starp visu trīs valstu pārvades sistēmas operatoriem, ir nepieciešams vienoties par vienotiem ieejas tarifa noteikšanas principiem, kā arī piemērot vienotu starpoperatoru kompensācijas mehānisma modeli (Inter TSO Compensation Mechanism), kas balstīts uz savstarpējas caurskatāmības principiem, kā arī nodrošinās iespēju mazināt pārmērīgu un neefektīvu administratīvo slogu.

Uzklausīšanas sanāksmes laikā AS “Conexus Baltic Grid” pilnvarotie pārstāvji iepazīstinās ar tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja izteikt savus komentārus un priekšlikumus. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Pēc priekšlikumu apkopošanas SPRK tos rūpīgi izvērtēs – gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski. 

Ar  iesniegtā tarifa projektu kopsavilkumu var iepazīties SPRK tīmekļvietnes sadaļā “Uzklausīšanas sanāksmes” (http://ejuz.lv/22uk) vai SPRK klātienē, Ūnijas ielā 45, Rīgā. 

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt līdz 26.septembrim, rakstot uz svetlana.orlova@sprk.gov.lv vai zvanot 67097233. 

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā. Gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. 

Saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto kārtību līdz brīdim, kad SPRK pieņem lēmumu par tarifu apstiprināšanu dabasgāzes pārvadei, attiecīgo pakalpojumu sniedz par tarifiem, kas noteikti ar SPRK 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.84 “Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid””.