SPRK neapstiprina VAS “Latvijas Pasts” aprēķinātās UPP pērnā gada tīrās izmaksas to kompensēšanai

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 28.oktobrī neapstiprināja VAS “Latvijas Pasts” aprēķinātās 2018.gada universālā pasta pakalpojuma (UPP) saistību tīrās izmaksas vairāk nekā 1,5 milj. eiro apmērā to kompensēšanai. Pasta operators aprēķinu nav veicis atbilstoši Pasta likumam un SPRK metodikai. 

“SPRK pienākums ir nodrošināt, ka tiek kompensēti tikai pamatoti zaudējumi. Līdz lēmuma pieņemšanai VAS “Latvijas Pasts” esam vairākkārt pieprasījuši precizējumus un pierādījumus zaudējumu pamatojumam, ko neesam saņēmuši. Proti, lai saņemtu kompensāciju, VAS “Latvijas Pasts” ir jāpierāda, ka tā ir pakļauta netaisnīgam apgrūtinājumam un universālā pasta pakalpojumu saistību izpilde rada zaudējumus. Šobrīd SPRK rīcībā ir nepietiekama informācija, lai aprēķinātos zaudējumus atzītu par pamatotiem,” skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

VAS “Latvijas Pasts” pamatojis, ka norādītie zaudējumi kā iemels tīro izmaksu pieaugumam saistīti ar nodokļu izmaiņām un minimālās algas paaugstināšanu. Tomēr SPRK ieskatā, ja 2018.gadā UPP sniegšana VAS “Latvijas Pasts” veidojusi zaudējumus, pasta operatoram vajadzēja aprēķināt un 2017.gada otrajā pusē iesniegt SPRK tarifu projektu, lai savlaicīgi novērstu vai samazinātu zaudējumu rašanos. 

Saskaņā ar Pasta likumu UPP saistību tīrās izmaksas veido starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas rodas pasta komersantam, kam SPRK noteicis UPP saistības sniegt UPP ekonomiski izdevīgākajā veidā, un tā paša komersanta izmaksām, ja nav noteiktas UPP saistības. UPP sniedzējs tīrās izmaksas aprēķina saskaņā ar SPRK noteikto tīro izmaksu aprēķināšanas metodiku un iesniedz SPRK.

Vienlaikus SPRK izstrādātā metodika noteic, ka UPP pakalpojuma sniedzējam ir pienākums aprēķināt papildu ieguvumu, kas ir ieņēmumi no citiem UPP neietvertiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja to gūšana iespējama, izpildoties vismaz vienam no šādiem kritērijiem. Proti, šo pakalpojumu darbības – savākšana, šķirošana, pārvadāšana vai piegādāšana – notiek vienlaikus ar UPP vai šo pakalpojumu sniegšanai izmanto pasta pakalpojumu sniegšanas vietas un pasta tīkla piekļuves punktus.

SPRK ieskatā metodikā noteiktie kritēriji izpildās attiecībā uz VAS “Latvijas Pasts” sniegtajiem pārējiem pakalpojumiem. Vēsturiski izveidotais pasta tīkls ļauj nodrošināt gan UPP, gan pārējo pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi pārējo pakalpojumu sniegšana, izmantojot vēsturiski izveidoto pasta tīklu, ir uzskatāma par ieguvumu.

Šis ir pirmais gads, kad VAS “Latvijas Pasts” uzrādījis zaudējumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un SPRK metodiku, SPRK pārbauda iesniegto aprēķinu un līdz 31.oktobrim pieņem lēmumu par tīro izmaksu apmēru.