Ik mēnesi vidēji ap 7000 lietotāju elektrību saņem pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Kā rīkoties?

Print
Elektroenerģija

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) datiem pēdējo divu gadu laikā ik mēnesi vidēji ap 7000 lietotāju elektrību saņem pēdējās garantētās piegādes (PGP) ietvaros. SPRK vērš lietotāju uzmanību – PGP ir drošības mehānisms kā pagaidu risinājums, līdz jauna pakalpojuma sniedzēja izvēlei. Tas arī maksā dārgāk.

“Atveroties elektroenerģijas tirgum, likumdevējs paredzēja drošības mehānismu lietotājiem, kuru izvēlētais pakalpojuma sniedzējs kādu iemeslu dēļ vairs nespēj pildīt uzņemtās saistības. Proti, gadījumos, kad lietotājs nav paspējis pārslēgt līgumu ar citu pakalpojuma sniedzēju, elektroenerģijas piegādi nodrošina sadales sistēmas operators pēdējās garantētas piegādes ietvaros. Mehānisma mērķis – nodrošināt lietotājiem nepārtrauktu elektroenerģijas padevi. Taču kā pagaidu risinājums, tas arī maksā dārgāk,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta pārstāvis Jānis Negribs.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu PGP elektrības cena ir atšķirīga katru mēnesi. To aprēķina atbilstoši kārtējā mēneša AS “Nord Pool” biržas Latvijas cenai, kurai tiek pieskaitīts PGP noteiktais uzcenojums. 
PGP nodrošinātājs šobrīd ir AS “Latvenergo”, kas izvēlēts AS “Sadales tīkls” organizētā konkursa kārtībā. Kā liecina publiski pieejamā informācija – AS “Latvenergo” noteiktais uzcenojums šī gada novembrim ir 0,01770 EUR/kWh.

Attiecīgi lietotājiem, kuri nokļūst PGP ir pienākums par saņemto pakalpojumu norēķināties pēc AS “Latvenergo” izrakstītā rēķina. 
Ieskatam SPRK piedāvā jūnija PGP cenas salīdzinājumu ar SPRK izstrādāto pirmā pusgada vidējās cenas indikatoru. Atbilstoši tam PGP cena bija par 6% augstāka nekā vidējā cena, par kuru mājsaimniecības jūnijā iegādājās elektrību, bet juridisko personu gadījumā – pat par 25% augstāka.

Oktobrī SIA “ESK Enerģija” pārtrauca darbību; atgādinājums tās klientiem

Nupat oktobrī elektroenerģijas tirgotājs SIA “ESK Enerģija” pārtrauca pakalpojuma sniegšanu. Bijušie šī tirgotāja klienti, kuri vēl nav paspējuši izvēlēties citu elektroenerģijas tirgotāju, šobrīd par dārgāku samaksu saņem PGP. Lai nenāktos pārmaksāt, SPRK vērš uzmanību tiem bijušajiem SIA “ESK Enerģija” lietotājiem, kuri vēl nav paspējuši izvēlēties citu elektroenerģijas tirgotāju – izdarīt to līdz 15.novembrim, lai pakalpojumu no jaunizvēlētā pakalpojumu sniedzēja sāktu saņemt ar 1.decembri. Savukārt tie lietotāji, kuri izvēli izdarīs pēc 15.novembra, pakalpojumu varēs saņemt ne agrāk kā no 1.janvāra.

SIA “ESK Enerģija” pakalpojuma īstenošanu pārtrauca 2019.gada oktobrī, kad AS “Sadales tīkls” ar SIA “ESK Enerģija” 30.septembrī izbeidza sadales sistēmas lietošanas līgumu. Brīdinošu informāciju par tirgotāja neizpildītajām finansiālajām saistībām pret sadales sistēmas operatoru lietotāji saņēma 3.septembrī. Savukārt 2.oktobrī lietotāji tika informēti, ka elektroenerģiju turpmāk saņems PGP ietvaros no AS “Latvenergo”.

Kā rīkoties, lai izvairītos no PGP?

“Tam nav jābūt gadījumam, kad kāds no elektroenerģijas tirgotājiem pārtrauc pakalpojuma sniegšanu. Tas var notikt arī tad, lietotājs nav laikus pamanījis līguma ar savu elektroenerģijas tirgotāju beigu termiņu un to pagarinājis. Lai šādā situācijā nenonāktu, ir rūpīgi jāseko līdzi ne tikai saviem elektrības rēķiniem, bet arī noslēgtā līguma termiņam, lai pēcāk nenāktos pārmaksāt,” norāda J.Negribs.

Padomi, kā gudri izvēlēties elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju: 

  • Elektroenerģijas tirgotāja maiņa iespējama reizi mēnesī. Lai no nākamā mēneša 1.datuma elektroenerģiju saņemtu no jaunā pakalpojuma sniedzēja, lietotājam un tirgotājam par to jāvienojas līdz esošā mēneša 15.datumam. 
  • SPRK reģistrā (labajā sāna sadaļā “Nozare” atzīmēt “Elektroenerģijas tirgošana”) uzzini, kādi pakalpojuma sniedzēji ir Latvijā (šobrīd oficiāli reģistrēti 37).
  • Iepazīties ar tirgotāju piedāvājumu viņu tīmekļvietnēs.
  • Tirgotāju piedāvājumu salīdzini ar SPRK izstrādāto pirmā pusgada cenas indikatoru – vidējā svērtā cena elektroenerģijas tirgū mājsaimniecības lietotājiem – 0,05856 EUR/MWh, juridiskajām personām – 0,04672 EUR/MWh. 
  • Lai ietaupītu, atbilstoši saviem elektroenerģijas lietošanas paradumiem, izvēlies starp fiksētas un mainīgas cenas līgumu.
  • Uzrunā izvēlēto komersantu, norādot adresi, kurā  vēlies saņemt pakalpojumu.
  • Vienojies par vēlamo maksājuma veidu – pēc faktiskajiem skaitītāja rādījumiem vai izlīdzinātu maksājumu.
  • Pēc piedāvājuma saņemšanas pārliecinies, ka tas atbilst vēlamajiem nosacījumiem. Ja izvēlējies fiksētas cenas līgumu, ņem vērā  līgumā iekļautās iespējamās soda sankcijas līguma laušanas gadījumā.
  • Neskaidrību gadījumā vērsies SPRK, zvanot 67097200.