Aicina Ludzas pilsētas iedzīvotājus paust viedokli par gaidāmo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

Print
Ūdenssaimniecība

Lai uzklausītu Ludzas pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju viedokli par SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), piektdien, 2019.gada 11.janvārī, plkst. 12:00 Ludzas Tautas namā, Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

Jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz ūdensapgādes tarifu 1,22 eiro apmērā par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs paredzēts 1,57 eiro apmērā par kubikmetru. Tarifus plānots piemērot Ludzas pilsētā, Ludzas novadā. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 10.janvārim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv, sadaļā Aaktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.