Regulators lemj par divu komersantu darbības apturēšanu elektronisko sakaru nozarē

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), veicot elektronisko sakaru komersantu uzraudzību, konstatējusi, ka 2 elektronisko sakaru komersanti – SIA „Foco 16” un SIA „Olaines KTV” – atkārtoti gada laikā ir izdarījuši administratīvo pārkāpumu, neizpildot pienākumu iesniegt Regulatoram tā pieprasīto informāciju un ievērot vispārējās atļaujas noteikumus. Līdz ar to Regulatora padome lemj par elektronisko sakaru komersantu darbības pārtraukšanu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā uz trīs gadiem, kā arī izslēdz no elektronisko sakaru komersantu saraksta.

Regulatora padome, pieņemot šādu lēmumu, uzliek pienākumu „Foco 16” un SIA „Olaines KTV” nekavējoties informēt galalietotājus par tā darbības pārtraukšanu un par atņemtajām tiesībām sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu. SIA „Foco 16” un SIA „Olaines KTV” pēdējo reizi tika brīdināts 2017.gada 13.decembrī par iespēju novērst pārkāpumu un iesniegt pieprasīto informāciju līdz 2018.gada 12.janvārim. Vienlaikus šie komersanti gada laikā ir divas reizes administratīvi sodīti par informācijas nesniegšanu pēc Regulatora pieprasījuma. Tā kā elektronisko sakaru komersanti, nesniedzot informāciju, ir atkārtoti pārkāpuši Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē, Regulatora padome šodien nolēma pārtraukt SIA „Foco 16” un SIA „Olaines KTV” darbību no 2018.gada 6.aprīļa līdz 2021.gada 5.aprīlim.

Regulators aicina iedzīvotājus, kuri noslēguši līgumus ar SIA „Foco 16” vai SIA „Olaines KTV”, ņemt vērā, ka SIA „Foco 16” un SIA „Olaines KTV” sākot no 2018.gada 6.aprīļa līdz 2021.gada 5.aprīlim nav tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklus.

Regulatora padome, pieņemot lēmumu par elektronisko sakaru komersanta darbības pārtraukšanu un izslēgšanu no elektronisko sakaru komersantu reģistra, rīkojas atbilstoši Regulatora 2015.gada 12.februāra lēmumam Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē”