Veic grozījumus noteikumos, lai stingrāk uzraudzītu numerācijas izmantošanu; Regulators izsludina publisko konsultāciju

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir veikusi grozījumus Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām. Lai izzinātu tirgus dalībnieku viedokli par izstrādātajiem grozījumiem, Regulators izsludina publisko konsultāciju. Komentāru un priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 8. oktobris.

Grozījumi veikti, lai Regulatoram būtu iespēja stingrāk uzraudzīt piešķirto numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu, kā arī lai atvieglotu piešķirto numerācijas lietošanas tiesību anulēšanas procesu. 

Plašāk par veiktajiem grozījumiem:

-  Konsultāciju dokumentā par grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām.

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2018.gada 8.oktobrim. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.

Šobrīd numerācijas lietošanas tiesības ir piešķirta 63 elektronisko sakaru komersantiem.