Regulators izsludina publisko konsultāciju par tirgus analīzes ziņojumiem elektronisko sakaru nozarē

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir veikusi analīzi un sagatavojusi ziņojumus par diviem tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams apsteidzošs (ex ante) regulējums[1]Atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada 9.oktobra Ieteikumam 2014/710/ES par konkrētiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK (2014/710/ES). Lai izzinātu nozares pārstāvju viedokli par sagatavotajiem ziņojumiem, Regulators izsludina publisko konsultāciju. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 6.augusts.

Regulators ir sagatavojis tirgus analīzes ziņojumus par Vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgu (Tirgus Nr.1) un Vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgu (Tirgus Nr.2).

Regulators konstatē, ka Tirgū Nr.1 ir 43 komersanti, bet Tirgū Nr.2 - pieci, kuriem ir izpildījušies visi nepieciešamie elementi[2]Starpsavienojuma līgums ar vismaz vienu komersantu par savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem un numerācijas lietošanas tiesības , lai uzreiz vai īsā laikā varētu nodrošināt citiem komersantiem vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas pakalpojumus.

Līdz ar to Regulators plāno 30 komersantiem no Tirgus Nr.1 paturēt spēkā iepriekšējās analīzes kārtās noteikto būtiskas ietekmes tirgū (BIT) statusu, vienlaikus saglabājot iepriekš piemērotās saistības. Astoņiem komersantiem plānots pagaidu lēmumu par BIT[3]Nr.40 „Par būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgū” noteikt kā patstāvīgu, bet pieciem komersantiem - no jauna noteikt BIT statusu un noteikt īpašas saistības, kas ir līdzvērtīgas pārējiem komersantiem. Savukārt pieciem tirgus dalībniekiem Regulators plāno atcelt statusu par BIT un saistības.

Savukārt Tirgū Nr.2 Regulators plāno pieciem komersantiem paturēt spēkā iepriekšējās tirgus analīzes kārtās noteikto BIT statusu un saistības, un pieciem - atcelt BIT un piemērotās saistības.

Plašāk par Tirgus Nr.1 un Tirgus Nr.2 analīzi un secinājumiem:

Regulators aicina tirgus dalībniekus izteikt viedokli par abiem ziņojumiem, priekšlikumus un komentārus iesniedzot rakstveidā vai elektroniskā formā, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv līdz 2018.gada 6.augustam. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.