4G nostiprina līderpozīcijas mobilā elektronisko sakaru tīklā Latvijā

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir apkopojusi informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti Latvijā. 2017.gada kvalitātes pārskatā apkopotie rezultāti norāda uz pārliecinošu mobilā interneta attīstības tendenci, 4G tehnoloģijai nostiprinot līderpozīcijas interneta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanā mobilajā elektronisko sakaru tīklā. Pieaugusi gan 4G pieejamība, gan lejupielādes ātrums, kā arī atvērta interneta prasības, ko uzrauga Regulators, tiek ievērotas atbilstošā kvalitātē.

2017.gadā BITE Latvija, LMT un Tele2 mobilajos elektronisko sakaru tīklos arvien vērojama 4G tehnoloģijas attīstība un izplatība, jo īpaši pilsētās[1]9 republikas un 67 novada pilsētas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas teritoriālajam dalījumam, kur visiem trīs mobilo sakaru operatoriem 4G pieejamība novērota vairāk nekā 90% mērījumu.

Attēls. Lejupielādes ātruma 2017.gada mērījumu rezultātu procentuālais sadalījums pa datu pārraides tehnoloģijām Latvijā

2G-3G-4G_sadalijums_2017.png

Jāņem vērā, ka vietās, kur, veicot mērījumus, tika iegūti 4G tehnoloģijai neraksturīgi zemi rezultāti, Regulators mērījumus veica atkārtoti, manuāli pārslēdzot iekārtu 3G tehnoloģijas režīmā. Tādējādi, lai arī šajās vietās 4G pārklājums bija pieejams, lejupielādes ātruma mērījumu rezultāti bija zemi un tehnoloģijai neatbilstoši, turpretī, iestatot 3G tehnoloģijas pieslēgumu, tika iegūti līdz pat trīs reizēm augstāki lejupielādes ātruma mērījumu rezultāti, līdz ar to Kvalitātes pārskatā tika ņemti vērā ar zemāku tehnoloģiju veiktie mērījumi.
Vienlaikus gan jāuzsver, ka mobilā interneta kvalitātes rādītāju stabilitāte krietni atpaliek no līdzvērtīgu pieslēgumu ātrumu nodrošināšanas stabilitātes fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, kur interneta pakalpojumu kvalitāti mazāk ietekmē noslodzes izmaiņas, palielinoties lietotāju aktivitātei interneta vidē.

2017.gada mērījumu rezultātos kopumā vērojama iepriekšējo gadu tendence palielināties lejupielādes ātruma vidējām vērtībām, atsevišķās vietās un laika momentos pieslēguma ātrumam tuvojoties 100 megabitiem sekundē.

Attēls. Vidējā lejupielādes ātruma mērījumu rezultātu salīdzinājums pa gadiem Latvijā

Bite-LMT-TELE2_2015-2016-2017_atrumi.png

Arī veicot atvērta interneta prasību uzraudzību 2017.gadā, Regulators nav konstatējis Regulas par atvērtu internetu[2] noteikumu pārkāpumus. Regulators, uzraugot Regulas prasību izpildi, vērtēja lietotāju sūdzības, veica regulārus interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus, kā arī detalizēti analizēja komersantu mājaslapās publicēto informāciju un Regulatora aptaujās sniegto informāciju.

Arī nedaudzās lietotāju sūdzības norāda uz to, ka komersanti ir ieinteresēti veicināt lietotāju apmierinātību ar interneta pakalpojuma kvalitāti, nodrošinot problēmu risinājumu bez Regulatora iesaistes. Dažos lietotāju sūdzību gadījumos, kuros tika fiksēta pakalpojuma kvalitātes neatbilstība elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā noteiktajam, ar Regulatora iesaistīšanos tika panākta komersantu un lietotāju vienošanās par lietotājam labvēlīgu risinājumu.

Regulators secina, ka Latvijas interneta pakalpojuma sniedzēji vairumā gadījumu sniedz lietotājam skaidru un saprotamu informāciju par sniegto pakalpojumu, turklāt Regulatora noteiktās minimālās kvalitātes prasības uzliek komersantiem pienākumu nodrošināt lietotājiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteikto kvalitātes līmeni. Papildus Regulators secina, ka esošās Latvijas interneta pakalpojumu sniedzēju konkurences apstākļos komersanti ir motivēti lietotājiem sniegt kvalitatīvu un lietotāja izvēles brīvību neierobežojošu interneta pakalpojumu, par ko liecina Regulatora veiktie kvalitātes mērījumi, kuros joprojām vērojama mobilo elektronisko sakaru tīklu attīstība un veiktspējas uzturēšana mūsdienu tehnoloģijām atbilstošā līmenī.

Regulators ik gadu izvērtē elektronisko sakaru, tostarp mobilā interneta pakalpojumu kvalitāti Latvijā. Plašāk par apkopotajiem kvalitātes mērījumu rezultātiem - Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā par 2017.gadu.