Elektronisko sakaru komersantiem mainās iesniedzamās informācijas kārtība Regulatorā

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien apstiprināja grozījumus divos noteikumos, kas saistīti ar informācijas iesniegšanu Regulatorā – “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” un “Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un kārtību”. Apstiprinātie noteikumi maina informācijas apjomu, kāds elektronisko sakaru komersantiem turpmāk būs regulāri jāiesniedz Regulatorā.

Informācijas iesniegšanas noteikumos precizēti informācijas pieprasījumi (pielikumi), kā arī papildināta sadaļa par Regulatoram regulāri nepieciešamo informāciju – informācija par regulēto elektronisko sakaru pakalpojumu rādītājiem, informācija par elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem, kā arī pārskats par atvērta interneta prasību ievērošanu. Savukārt noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un kārtību ir izņemts viens informācijas pieprasījums saistībā ar regulēto pakalpojumu rādītājiem, un precizēts viens pielikums.

Pirms noteikumu grozījumu apstiprināšanas Regulators izsludināja publisko konsultāciju, aicinot tirgus dalībniekus sniegt priekšlikumus un komentārus par tiem. Publiskās konsultācijas laikā tika saņemti viedokļi no SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “Tele2”. Daļa no tiem tika ņemto vērā, attiecīgi papildinot noteikumu projektus, bet daļa nē. Plašāk – Priekšlikumu un komentāru apkopojumā.

Grozījumi Informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē” un Noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un kārtību stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.