No 2019. gada 1. februāra Baložos mainīsies siltumenerģijas pakalpojumu tarifi

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”. Līdz ar to no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. decembrim Baložu pilsētas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 63,40 EUR/MWh.

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegusi Regulatorā divus tarifu projektus, aprēķinot divus siltumenerģijas gala tarifus. No 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim lietotāji par siltumu maksās 63,40 EUR/MWh, savukārt no 2021. gada 1. februāra – 58,99 EUR/MWh, kas atbilst šobrīd spēkā esošajam siltumenerģijas gala tarifam.

Komersantam, kopš 2017. gada 1. novembra, ir radušās neparedzētās izmaksas, ko veido iepirktās siltumenerģijas cenas palielinājums. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts tika iesniegts Regulatorā 2018. gada 26. septembrī, jo komersantam septiņu mēnešu periodā ir radušās neparedzētās izmaksas iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu dēļ. SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” visusiltumenerģiju iepērk no viena siltumenerģijas ražotāja. Komersants ir iesniedzis visus pamatojošos dokumentus un aprēķinus un, Regulatoram tos izvērtējot, secināja, ka tarifā iekļautās neparedzētās izmaksas ir pamatotas un atbilst metodikai[1].

Apstiprināto gala tarifu (no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim) 63,40 EUR/MWh veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 51,91 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs  - 11,43 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,06 EUR/MWh. Attiecīgi apstiprināto tarifu (spēkā no 2021. gada 1. februāra) 58,99 EUR/MWh veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 48,16 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs  - 10,77 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,06 EUR/MWh.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 9. novembrī Baložos organizēja uzklausīšanas sanāksmi par SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvji, SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvji, Ķekavas novada domes pārstāvji un iedzīvotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi netika izteikti.

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”ir regulēts siltumenerģijas tirgotājs, kopš 2012. gada. Komersantam izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2010. gada 11. februāra  līdz 2030. gada 10. februārim. Licences darbības zona ir Baložu pilsētas teritorija.


[1] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika, 26. punkts