No 2019. gada 1. novembra Jelgavā mainīsies siltumenerģijas pakalpojumu tarifi

Print
Siltumenerģija

Līdz ar dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu, SIA ,,Fortum Jelgava” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulators, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzīst, ka tie atbilst Regulatora metodikai[1]. Līdz ar to gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2018. gada 1. novembra būs 54,28 EUR/MWh.

Noteiktais siltumenerģijas tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 37,47 EUR/MWh, pārvades un sadales tarifa - 15,02 EUR/MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa - 1,68 EUR/MWh, un akcīzes nodokļa komponentes - 0,11 EUR/MWh.

SIA ,,Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pieaugums saistāms ar dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas no SIA ,,Fortum Latvia” koģenerācijas stacijas cenas pieaugumu. Šobrīd SIA ,,Fortum Jelgava” norēķiniem par siltumenerģiju piemēro siltumenerģijas gala tarifu 51,73EUR/MWh.

2017.gada 14. septembrī Regulators nolēma piešķirt atļauju SIA ,,Fortum Jelgava”  pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, kas komersantam jānosaka saskaņā ar Regulatora metodiku[2]. Šāds lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz dabasgāzes tirgus atvēršanu, kas paredz iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Vienlaikus jāatzīmē, ka  gadījumos, kad samazinās iepirktās siltumenerģijas cena, komersantam ir pienākums noteikt zemāku gala tarifu gala lietotājiem.

SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādi nodrošina Jelgavā.

Noteiktais siltumenerģijas tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 37,47 EUR/MWh, pārvades un sadales tarifa - 15,02 EUR/MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa - 1,68 EUR/MWh, un akcīzes nodokļa komponentes - 0,11 EUR/MWh.

SIA ,,Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pieaugums saistāms ar dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas no SIA ,,Fortum Latvia” koģenerācijas stacijas cenas pieaugumu. Šobrīd SIA ,,Fortum Jelgava” norēķiniem par siltumenerģiju piemēro siltumenerģijas gala tarifu 51,73EUR/MWh.

2017.gada 14. septembrī Regulators nolēma piešķirt atļauju SIA ,,Fortum Jelgava”  pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, kas komersantam jānosaka saskaņā ar Regulatora metodiku[2]. Šāds lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz dabasgāzes tirgus atvēršanu, kas paredz iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Vienlaikus jāatzīmē, ka  gadījumos, kad samazinās iepirktās siltumenerģijas cena, komersantam ir pienākums noteikt zemāku gala tarifu gala lietotājiem.

SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādi nodrošina Jelgavā.


[1] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
[2] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika