Turpmāk Mālupes un Jaunlaicenes pagastos siltumenerģijas pakalpojumus sniegs AS "SIMONE"

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma grozīt licences nosacījumus AS “SIMONE” siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai. Komersants siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus turpmāk sniegs arī Mālupes un Jaunlaicenes pagastos, Alūksnes novadā.

Iesniegums siltumenerģijas pārvades un sadales licences saņemšanai iesniegts, jo komersantam nepieciešama licences darbības zonas paplašināšana, iekļaujot Mālupi Mālupes pagastā un Jaunlaiceni, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

AS „SIMONE” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, un Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

AS „SIMONE” pamatdarbība ir siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšana siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē, un tirdzniecībā.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.