Jēkabpils iedzīvotājiem no 1. septembra par siltumu būs jāmaksā mazāk -54,22 EUR/MWh

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “Jēkabpils siltums”. Līdz ar to no 1.septembra Jēkabpils iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 54,22 EUR/MWh, kas ir par 3,5% jeb 1,98 EUR/MWh mazāk, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts tika iesniegts Regulatorā, jo komersants ir veicis siltumtīklu rekonstrukciju, kā arī ir mainījušās ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.

SIA “Jēkabpils siltums” šobrīd piemēro Regulatora apstiprināto siltumenerģijas gala tarifu 56,20 EUR/MWh, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai. Ņemot vērā, ka SIA “Jēkabpils siltums” noslēgusi dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar fiksētu dabasgāzes cenu, tāpēc siltumenerģijas tarifs ir aprēķināts nemainīgs.

Apstiprināto gala tarifu 54,22 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) veido siltumenerģijas ražošanas tarifs - 36,08 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs  - 17,29 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,48 EUR/MWh.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2017.gada 30.novembrī Jēkabpilī organizēja uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Jēkabpils siltums” iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvji, kā arī siltumenerģijas pakalpojuma lietotāji.

SIA “Jēkabpils siltums” ir izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2017.gada 31.jūlija līdz 2037.gada 30.jūlijam. Licences darbības zona ir Jēkabpils. SIA “Jēkabpils siltums” ir seši ražošanas avoti ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 39,54 MW un elektrisko jaudu 0,6 MW.