Regulators aicina paust viedokli par metodiku projketiem siltumenerģijas apgādes nozarē

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikas projektus (Metodiku projekti) jaunā redakcijā. Lai izzinātu tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto pušu viedokli, Regulators izsludina publisko konsultāciju, aicinot priekšlikumus sniegt līdz 27. jūlijam.

Metodiku projekti paredz pāreju no līdzšinēji izmantotā kopkapitāla rentabilitātes aprēķina tarifu projektā uz kapitāla atdeves aprēķinu siltumenerģijas ražošanai (t.sk. koģenerācijā), pārvadei un sadalei un tirdzniecībai. Līdz ar to turpmāk regulējamo pakalpojumu tarifus enerģētikas nozarē aprēķinās pēc vienotas pieejas. Attiecīgi kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas kārtību noteiks “Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika”, par kuru šobrīd Regulators ir izsludinājis publisko konsultāciju, aicinot sniegt priekšlikumus līdz 27. jūlijam.

Metodiku projekti paredz, ka kapitāla atdeves apmēru nosaka regulējamo aktīvu bāzes (RAB) vērtība un Regulatora noteiktā kapitāla atdeves likme. Metodiku projektos iekļautā RAB definīcija ir atbilstoša citu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu tarifu metodikās noteiktajai. Tas  nozīmē, ka  tarifu projekta aprēķinā tiek iekļauta tikai to komersanta īpašumā esošo aktīvu vērtība un krājumu uzturēšanas izmaksas, kas tiek izmantoti regulējamā pakalpojuma nodrošināšanā.

Plašāk par Metodiku projektiem:

- Konsultāciju dokuments par siltumenerģijas apgādes  pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;

-  Konsultāciju dokuments par koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Priekšlikumus un komentārus par Metodiku projektos minēto pārēju uz kapitāla atdeves aprēķināšanu, kā arī citiem jautājumiem, lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018.gada 27. jūlijam