No 1. oktobra SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” piemēros jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu

Print
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu. Šogad no 1. oktobra tarifs būs 58,69 EUR/t (ar dabas resursu nodokli (DRN) pie DRN likmes 50 EUR/t, bez PVN).

SPRK tarifa projekta izvērtēšanas gaitā izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai bez DRN samazinātas par 4%. Tomēr neskatoties uz panākto izmaksu samazinājumu, tarifs no 1. oktobra pie DRN likmes 50 EUR/t par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs par 3% augstāks, salīdzinot ar 2019. gada janvārī SPRK apstiprināto tarifu (pie DRN likmes 50 EUR/t).

Pēc jaunā tarifa spēkā stāšanās, tas būs piektais zemākais tarifs starp 10 valsts sadzīves atkritumu poligoniem, kuros tiek sniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums.

Tarifu pieaugumu ir ietekmējuši divi būtiski faktori. Pirmkārt, komersants ir pārņēmis savā apsaimniekošanā uz nomas līguma pamata biošūnu, kur tiek tālāk apsaimniekoti bioloģiski noārdāmie atkritumi pēc nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas. Otrkārt, atkritumu apglabāšanas krātuvē atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām komersantam ir jāveic būtiskas investīcijas. Šobrīd atkritumu kalns ir sasniedzis maksimālo augstumu, kad sablīvētajos atkritumos sāk veidoties biogāze, kura ir jāsavāc un jāutilizē. Šogad komersants ir uzsācis šī projekta realizāciju, kura izmaksas veido būtisku daļu no kopējām pakalpojuma izmaksām.

Jaunais tarifs attieksies uz Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītājiem no Jelgavas pilsētas, Auces, Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku, Tērvetes, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldībām.

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ar jaunu tarifa projektu vērsās SPRK izvērtēšanai šogad 10. martā.

Ar apstiprinātā tarifa kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā.

Savukārt ar detalizētu informāciju arī par tarifiem citos sadzīves atkritumu poligonos iespējams iepazīties interaktīvajā kartē SPRK mājaslapas sadaļā “Lietotājiem” / ”Atkritumu apglabāšana” / "Tarifi”: https://bit.ly/2G6QY32.