Līdz 2025. gadam AS “Augstsprieguma tīkls” nav jānodrošina nebalansa norēķins 15 minūšu laikposmā

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma, ka elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls” nav pienākums nebalansa norēķinu veikt 15 minūšu laikposmā, kā to paredz Eiropas Komisijas regula.* Šī prasība nav jāievēro līdz 2024. gada 31. decembrim. Šobrīd elektroenerģijas nebalansa kontrole tiek nodrošināta 60 minūšu laikposmā.

Atbilstoši SPRK lēmumam tas nozīmē, ka arī citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kas ikdienā nodrošina balansēšanas pakalpojumus elektroenerģijas tirdzniecībā būs ilgāks termiņš, kādā sagatavoties šo prasību ievērošanai.

Šādu lēmumu SPRK pieņēma, vienlaikus balstoties uz triju Baltijas valstu regulatīvo iestāžu pieņemto lēmumu. Šogad 1. decembrī visas trīs Baltijas valstu regulatīvās iestādes, izvērtējot situāciju, kā arī Latvijas pārvades operatora papildu sniegtos argumentus, vienojās par šādas prasību izpildes atkāpi līdz 2024. gada 31. decembrim. Ņemot vērā situāciju, kurā nebalansa norēķina ieviešanā nepieciešams pielāgot atbilstošas informācijas tehnoloģijas sistēmas un tirgus produktus, tirgus spēlētājiem šo prasību ieviešanā sniegts pakāpenisks termiņš līdz brīdim, kad Baltijas valstis būs pilnībā integrētas ar kopējo Eiropas elektroenerģijas tīklu.

Ar Baltijas pārvades sistēmas operatoru kopējo pieprasījumu atkāpei no prasību ievērošanas AS “Augstsprieguma tīkls” vērsās SPRK šā gada 3. aprīlī. Ar pieņemto lēmumu tirgus dalībnieki ir aicināti iepazīties SPRK mājaslapā.


*2017. gada 23. novembra Regula Nr.2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas.