SPRK aicina sniegt viedokli par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumiem

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izsludinājusi konsultāciju par grozījumiem noteikumos, kas paredz izmaiņas AS “Augstsprieguma tīkls” sertificēšanas procesā. Šo grozījumu mērķis ir pielāgot prasības jaunajiem apstākļiem, kad elektroenerģijas pārvades sistēma ir nonākusi sistēmas operatora īpašumā.

Ar šiem grozījumiem SPRK ir noteikusi informācijas apjomu un kārtību, kādā operators turpmāk sniegs informāciju par tā atbilstību sertificēšanas prasībām situācijā, kad pārvades sistēmas operators vienlaikus ir arī pārvades sistēmas aktīvu īpašnieks.

Noteikumu grozījumi paredz operatoram iesniegt informāciju, kas apliecina tā rīcībā esošos resursus sekmīgai funkciju īstenošanai, pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu un informāciju, kas apliecina tā neatkarību no komersantiem, kas īsteno elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales darbības. Minētā informācija iesniedzama katru gadu līdz 1. jūlijam.

Šādas izmaiņas noteikumos ir veiktas, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, kurā nolemts līdz šā gada 31. decembrim nodrošināt AS “Latvijas elektriskie tīkli” akciju ieguldīšanu AS “Augstsprieguma tīkls”, kā arī īstenot abu komersantu reorganizāciju, pievienojot AS “Latvijas elektriskie tīkli” AS “Augstsprieguma tīkls”. Šā gada novembrī reorganizācija sekmīgi noslēgusies.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par grozījumu projektu lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 8. janvārim, sūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

Līdz šim AS “Latvijas elektriskie tīkli” bija elektroenerģijas sistēmas īpašnieks, kuram piederēja Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi (330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punkti). AS “Latvijas elektriskie tīkli” nodrošinājusi Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzību un pārvaldību, ko turpmāk veiks pats pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls”.