SPRK aicina sniegt viedokli par izmaiņām SPRK nolikumā

Print
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izsludinājusi konsultāciju par izmaiņām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā (nolikumā). Grozījumi paredz SPRK izpilddirektora tiesības, izskatot pārkāpuma lietas enerģētikas nozarē, uzlikt soda naudu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā vai Enerģētikas likumā noteiktajam apmēram.

Šobrīd enerģētikas nozarē lēmumu par soda naudas piemērošanu pārkāpuma lietā pieņem SPRK padome, bet ar šīm izmaiņām nolikumā deleģējums tiek paplašināts. Šāda prakses ieviešana SPRK ieskatā, nodrošinās operatīvāku pārkāpuma lietas izskatīšanu, mazinot birokrātisko slogu. Šogad kopumā izskatītas 4 pārkāpuma lietas.

Ar šīm izmaiņām SPRK izpilddirektoram, izskatot pārkāpuma lietas elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē, būs tiesības piemērot vienu no trim soda veidiem – nodrošināt komersantam turpmāko prasību ievērošanu, izteikt brīdinājumu, vai arī piemērot naudas sodu līdz 0,15% no komersanta iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma enerģētikas nozarē.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par grozījumu projektu lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 6. janvārim, sūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

SPRK nolikums nosaka SPRK darbību, izpildinstitūcijas darba organizāciju un struktūrvienību vadītāju iecelšanas kārtību, kā arī padomes sēdē izskatīšanai paredzēto lēmumu projektu un citu dokumentu sagatavošanas kārtību.