Izmaiņas SPRK nolikumā – pārkāpuma lietu izskatīšanas procesā

Print
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā (nolikumā). Grozījumi paredz SPRK izpilddirektora tiesības, izskatot pārkāpuma lietas enerģētikas nozarē, uzlikt soda naudu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā vai Enerģētikas likumā noteiktajam apmēram.

Šobrīd enerģētikas nozarē lēmumu par soda naudas piemērošanu pārkāpuma lietā pieņem SPRK padome, bet ar šīm izmaiņām nolikumā deleģējums tiek paplašināts. Šāda prakses ieviešana SPRK ieskatā nodrošinās operatīvāku pārkāpuma lietas izskatīšanu, mazinot birokrātisko slogu.

Ar šīm izmaiņām SPRK izpilddirektoram, izskatot pārkāpuma lietas elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē, būs tiesības piemērot vienu no trim soda veidiem – nodrošināt komersantam turpmāko prasību ievērošanu, izteikt brīdinājumu, vai arī piemērot naudas sodu līdz 0,15% no komersanta iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma enerģētikas nozarē.

Nolikuma grozījumi tika nodoti publiskai konsultācijai no 2020. gada 18. decembra līdz 2021. gada 6. janvārim, konsultācijas laikā priekšlikumi vai viedokļi netika saņemti.

SPRK nolikums nosaka SPRK darbību, izpildinstitūcijas darba organizāciju un struktūrvienību vadītāju iecelšanas kārtību, kā arī padomes sēdē izskatīšanai paredzēto lēmumu projektu un citu dokumentu sagatavošanas kārtību.