SIA “Liepājas ūdens” tarifu projekta izvērtēšanas gaitā veikts samazinājums par 6,4%; tarifs pieaugs par 14,4%

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Liepājs ūdens” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. aprīļa ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Liepājā būs 0,77 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,98 EUR/m3 (bez PVN).

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 1,75 EUR/m³ (bez PVN). Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējais tarifs tika samazināts par 6,4% jeb 0,12 EUR, salīdzinot ar sākotnēji SIA “Liepājas ūdens” iesniegto. Uzņēmums sākotnēji plānoja tarifu piemērot 1,87 EUR/m³ apmērā.

Neskatoties uz tarifa samazinājumu tā izvērtēšanas gaitā, jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi kopumā ir par 14% augstāki nekā šobrīd spēkā esošie tarifi, kas apstiprināti pirms 5 gadiem, 2016. gadā.

Tomēr starp 10 lielākajām Latvijas pilsētām, Liepāja būs 4. vietā ar zemāko ūdenssaimniecības tarifu valstī. Pirmajā vietā ar zemāko ūdenssaimniecības tarifu ierindojas Daugavpils.

“Salīdzinot ar tarifiem citās Latvijas pilsētās, pieaugums ir vērtējams līdzvērtīgi pēdējo gadu laikā apstiprinātajiem tarifiem. Tas saistīts ar kopējo izmaksu pieaugumu valstī – vidējā alga, elektroenerģijas izmaksas, degvielas izmaksas, nodokļi u.c. Turklāt uzņēmumiem pastāvīgi ir pienākums nodrošināt pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu sava novada iedzīvotājiem, kas arī prasa nozīmīgus finanšu ieguldījumus ūdenssaimniecības sistēmas pilnveidošanā,” skaidro SPRK Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Ieva Rozentāle.

SIA “Liepājas ūdens” laikā no 2017. līdz 2020.gadam ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir realizējusi projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību Liepājas iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas veidoja 1,86 milj. EUR, no kurām līdzfinansējums bija 1,33 milj. EUR. Projekta ietvaros ierīkoti jauni inženiertīkli un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība palielināta līdz 99,9%.

Vienlaikus SIA “Liepājas ūdens” 2019. gadā realizējusi inovatīvu projektu ūdenssaimniecības nozarē. Uzņēmums uzstādījis saules elektrostacijas, kas saražo daļu no nepieciešamās elektroenerģijas, ko izmanto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai. Šī projekta rezultātā samazinās gan kopējās elektroenerģijas izmaksas, ko uzņēmums iepērk.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA “Liepājas ūdens” iesniedza 2020. gada 15. jūnijā. SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, rosināja precizēt jaunos tarifus, lai tie būtu pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu komersanta ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē.