Piņķos no 1. jūlija būs jauni siltumenerģijas tarifi

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Babītes siltums” jaunus siltumenerģijas tarifus. Šogad no 1. jūlija siltumenerģijas tarifs būs 47,53 EUR/MWh (bez PVN). Jaunais tarifs tiks piemērots lietotājiem Piņķos.

Jaunais siltumenerģijas tarifs 47,53 EUR/MWh (bez PVN) būs spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam. Savukārt no 2023. gada 1. jūlija tas būs 48,27 EUR/MWh (bez PVN), ja tarifu vērtības līdz šim laikam netiks atkārtoti pārskatītas.

Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi uzņēmumam pieprasīja sniegt papildu precizējumus par tarifu projektos iekļautajām izmaksām. Tā rezultātā SIA “Babītes siltums” sākotnēji plānotais tarifs – 54,05 EUR/MWh no š.g. 1. jūlija, tika samazināts par 12,1% jeb 6,52 EUR/MWh.

Kopš pagājušā gada augusta iedzīvotāji Piņķos par siltumenerģiju maksāja 39,55 EUR/MWh. Tobrīd situācija dabasgāzes tirgū bija labvēlīga, kad vairums regulēto uzņēmumu Latvijā samazināja tarifus, tostarp arī SIA “Babītes siltums”.

Tarifu pieaugums ir saistīts ar jaunās dabasgāzes katlumājas izveidi Piņķos. Līdz šim siltumenerģiju ražoja dabasgāzes katlumājā, kas tehniski ir novecojusi, un kam līdzšinēji uzstādītas lielas siltuma jaudas. Jaunās katlumājas izveides rezultātā pamatlīdzekļu izmaksas SIA “Babītes siltums” pieaugušas par 183,8%, tostarp palielinājušies dabas resursu nodokļa izdevumi, kā arī būtiski samazinājies lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms.

SPRK nolēma arī piešķirt SIA “Babītes siltums” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja kurināmā cena būs zemāka par to, kas iekļauta tarifā, SIA “Babītes siltums” pie nemainīga kurināmā patēriņa apjoma ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Ar jaunu tarifu projektu SIA “Babītes siltums” SPRK vērsās 2020. gada 14. decembrī saistībā ar jaunas dabasgāzes katlu mājas ekspluatācijas uzsākšanu, kā rezultātā mainījušās kopējās siltumapgādes izmaksas.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.