Šogad no 1. novembra Kocēnu novadā būs jauni siltumenerģijas tarifi

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” jaunus siltumenerģijas tarifus. Katrā Kocēnu novada teritorijā tie būs atšķirīgi, kas lietotājiem tiks piemēroti no 2021. gada 1. novembra.

Divās Kocēnu novada teritorijās siltumenerģijas tarifi samazināsies, bet trijās Kocēnu novada teritorijas gaidāms pieaugums līdz 1%. Tarifi būs šādi (bez PVN):

  • Kocēnu ciemā – 58,22 EUR/MWh jeb par 0,14% zemāks,
  • Zilākalna ciemā – 55,18 EUR/MWh jeb par 0,91% augstāks
  • Rubenes ciemā – 62,70 EUR/MWh jeb par 0,80% augstāks,
  • Vaidavas ciemā – 67,04 EUR/MWh jeb par 0,74% augstāks,
  • Bērzaines ciemā – 63,69 EUR/MWh jeb par 6,74% zemāks.

Beidzoties esošajiem līgumiem par granulu un šķeldas iepirkumu, komersants rīkoja cenu aptauju, izvēloties zemākās cenas piedāvājumu. Kocēnu un Bērzaines ciemā tarifs samazinājies, pateicoties kokskaidu granulu cenas samazinājumam. Savukārt Zilākalna, Rubenes un Vaidavas ciemā siltumenerģijas tarifi ir pieauguši saistībā ar šķeldas cenas palielinājumu.

“Salīdzinot ar dabasgāzes kā kurināmā izmaksām, škeldas cenas pieaugums šogad ir bijis vidēji neliels. Līdz ar to tiem komersantiem, kuri kā kurināmo izmanto granulas un šķeldu, siltumenerģijas tarifs samazinās vai arī pieaug pavisam nedaudz, salīdzinot ar tiem, kuri izmanto siltumenerģijas ražošanai dabasgāzi,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (šķeldas, granulas) cena. Tas nozīmē, ja kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” būs jānosaka zemāki tarifi.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” iesniedza SPRK šā gada 26. augustā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.