Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no nākamā gadā būs zemākas

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK), kas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī. Apstiprinātā obligātā iepirkuma (OI) un jaudas komponentes vidējā vērtība ir 7,55 EUR/MWh jeb 0,00755 EUR/kWh, kas ir par 57% zemāka.

Aprēķinot obligātā iepirkuma komponentes, ir ņemta vērā noteiktā valsts budžeta dotācija. Ministru kabinets š.g. 30.novembrī apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto informatīvā ziņojuma projektu par OIK strauju mazināšanu kā instrumentu elektroenerģijas cenas pieauguma ierobežošanai 2022.gadā. Tajā piedāvāts risinājums OIK samazināšanai 2022.gadā līdz tās zemākajām apmēram, kāds tas bija paredzēts līdzšinējās likmes prognozēs.

Tādējādi no nākamā gada OIK, lai segtu izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo dabasgāzes koģenerācijā, būs par 79,6% zemāka. Bet, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus – par 78,9% zemāka.

Savukārt jaudas komponentes, kas ir daļa no kopējā maksājuma par OIK un kuras SPRK apstiprināja 2018.gadā, līdz pat šim gadam bija nemainīgas. Veicot pārrēķinus pēc faktiskās garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu, no nākamā gada attiecīgi samazinātas arī jaudas komponentes. Piemēram, mājsaimniecībām ar vienfāzes pieslēgumu un atļauto ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40 A gada maksa samazināsies par 26,1% jeb 2,27 eiro gadā.

“Elektrības augstā cena ir samazinājusi kompensējamo izmaksu apmēru ražotājiem obligātā iepirkuma ietvaros, līdz ar to veidojas obligātā iepirkuma komponentes samazinājums. Papildu samazinājumu veido valsts budžeta dotācijas apmērs obligātā iepirkuma komponentes samazināšanai. Atbilstoši SPRK pieņemtajam lēmumam maksājums par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm samazināsies visām lietotāju grupām. Tas ir nozīmīgi apstākļos, kad elektroenerģijas cenas pieaug,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Iesniegtā obligātā iepirkuma un jaudas komponentes izvērtējumu SPRK veic kopš 2008.gada. SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” atbilstoši SPRK metodikai aprēķina OIK un iesniedz apstiprināšanai SPRK.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS “Latvenergo” meitassabiedrība SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs”.

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Savukārt tās publiskā tirgotāja izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām, proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem.