Aicina paust viedokli par AS “Rīgas siltums” iesniegto siltumenerģijas tarifu projektu

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2021.gada 20.decembrī saņēmusi un šobrīd vērtē AS “Rīgas siltums” iesniegto siltumenerģijas tarifu projektu. Jaunais tarifu projekts iesniegts, ņemot vērā izmaiņas siltumenerģijas bilancē un siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksās.

Tarifu projektā aprēķinātā siltumenerģijas gala tarifa pieaugums plānots 6,7% apmērā, salīdzinot ar šobrīd piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu. AS “Rīgas siltums” pašlaik piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 66,76 EUR/MWh apmērā (SPRK 2021.gada 21.oktobra lēmums).

Tarifu projekta iesniegšana saistāma ar izmaiņām uzņēmuma siltumenerģijas bilancē, kurināmā (dabasgāze, šķelda) cenu pieaugumu un pārējo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu izmaiņām. Tarifu projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī tirdzniecības izmaksas, un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi.

AS “Rīgas siltums” ir iesniegusi pilno tarifu projektu, kurā SPRK vērtēšanas laikā pārbaudīs visas komersanta izmaksas. Kopējais pilnā tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

SPRK vērš uzmanību, ka komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var tikt mainīts. Izvērtējot tarifu projektu un pārskatot tā darbības procesus, izmaksas var tikt precizētas. Kā rezultātā SPRK apstiprinātie tarifi var atšķirties no AS “Rīgas siltums” sākotnēji iesniegtā, tostarp arī tarifu spēkā stāšanās laiks.

SPRK aicina lietotājus iepazīties ar publicēto tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus un ieteikumus SPRK vai AS “Rīgas siltums”, rakstot uz [email protected] vai [email protected].