Vienotās Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveide - 2020. gads; Jau šobrīd Regulators aicina paust viedokli par provizoriskajiem tarifiem

Print
Dabasgāze

Vienotās Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveides process ir sasniedzis būtisku robežšķirtni. Šogad, 15. februārī, Somijā ir uzsākta dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma provizorisko tarifu publiskā konsultācija[1]. Publiskajai apspriešanai ir nodots arī provizoriskais tarifs vienotās Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas ieejas punktiem – 142,77 EUR/MWh /dienā/ gadā, kuru plānots piemērot no 2020.gada 1.janvāra.

Dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēma nodrošina lietotāju piekļuve dabasgāzes pārvades sistēmai, ļaujot sistēmas lietotājiem neatkarīgi rezervēt ieejas un izejas jaudas un transportēt dabasgāzi caur zonām, nevis pa tradicionālajiem līgumceļiem. Tādējādi dabasgāzi var tirgot neatkarīgi no tās atrašanās vietas sistēmā.

Izveidojot vienoto Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmu būs iespējams dabasgāzes piegādāt uz jebkuru no sistēmā ietilpstošajiem nacionālajiem tirgiem, rezervējot jaudu tikai izvēlētajā vienotās ieejas-izejas sistēmas ārējā ieejas punktā, pretēji esošajai situācijai, kad pārvades sistēmas lietotājs rezervē jaudu arī starpsavienojuma punktos starp nacionālajiem tirgiem.

Attiecīgi konsultētie īstermiņa jaudas produktu provizoriskie tarifi ir šādi:

Ceturkšņa produkts*:

I ceturksnis – 39,05 EUR/MWh/d/ceturksnī.

II ceturksnis– 39,05 EUR/MWh/d/ceturksnī.

III ceturksnis– 39,48 EUR/MWh/d/ceturksnī.

IV ceturksnis– 39,48 EUR/MWh/d/ceturksnī.

Mēneša produkts:

Janvāris, marts, maijs, jūlijs,  augusts, oktobris, decembris – 15,12 EUR/MWh/d/mēnesī.

Aprīlis, jūnijs, septembris, novembris – 14,63 EUR/MWh/d/mēnesī.

Februāris* – 14,14 EUR/MWh/d/mēnesī.

Dienas produkts: 0,59 EUR/MWh/d.

Pašreizējās dienas jauda: 0,66 EUR/MWh/d.

Ceturkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās dienas jauda tarifu aprēķināšanai izmantotie reizinātāji un sezonālais faktors:

Jaudas tips Koeficients
Ceturkšņa 1,10
Mēneša 1,25
Dienas 1,50
Pašreizējās dienas 1,70

Sezonālais faktors: 1,0

*2020. gads ir garais gads.

Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatori vienojās, ka pienācīgu konkurētspēju nodrošinātu tāds  provizoriskā tarifa vienotās sistēmas ieejas punktiem līmenis, kas atbilstu Eiropas Savienības dalībvalstu vidējam gada jaudas produkta tarifam ieejas punktos, kuram piemērota nenoteiktības korekcija. Šāds lēmums tika pieņemts ar mērķi nodrošināt motivējošus cenas signālus dabasgāzes piegādātājiem, ievērojot izmaiņas konkurences vidē pēc Baltijas valstu un Somijas izolēto dabasgāzes tirgu pievienošanas Eiropas Savienības kopējam dabasgāzes tirgum.

Tāpat kā Somijā, arī Igaunijā un Latvijā tiks organizēts dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma provizorisko tarifu publiskā konsultācija un tiks konsultēts provizoriskais tarifs vienotās Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas ieejas punktiem. Latvijā tarifu publisko konsultāciju veiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators).

Aicinām jau tagad izteikt savu viedokli par provizorisko tarifu vienotās Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas ieejas punktiem, nosūtot to uz nosūtot to uz Regulatora elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.


[1] Publiskā konsultācija tiek organizēta saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 16. marta Regulas (ES) 2017/460, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām prasībām.