Daugavpils iedzīvotājiem no 1.marta par siltumu būs jāmaksā vēl mazāk

Print
Siltumenerģija

Līdz ar iepirkās siltumenerģijas cenas samazinājumu, AS „Daugavpils siltumtīkli” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulators, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzīst, ka tie atbilst Regulatora metodikai. Līdz ar to gala tarifs Daugavpils iedzīvotājiem no 2019. gada 1. marta būs 57,67 EUR/MWh, kas ir par 0,2% mazāks nekā šobrīd spēkā esošais.

AS “Daugavpils siltums” šī gada 24. janvārī Regulatorā iesniedza aprēķinātu pašu noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājums par 0,2% saistāms ar iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu. Tā kā Regulators 2018. gada 28.novembrī nolēma piešķirt komersantam atļauju pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena vai pārdotās elektroenerģijas cena, tad līdz ar noteiktajām izmaiņām komersants Regulatorā iesniedza noteiktos tarifus, kas zemāki nekā Regulatora šī gada janvārī apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu ļauj AS “Daugavpils siltumtīkli” savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Pēc atļaujas piešķiršanas Regulatoram ir tiesības uzraudzīt komersanta darbību un aizstāvēt lietotāju intereses, tai skaitā tiesības saņemt siltumenerģiju par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Vienlaikus komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes un iepirktās siltumenerģijas iepirkuma līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.