Regulators izsludina publisko konsultāciju par grozījumiem noteikumos ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas nozarē

Print
Atkritumu apglabāšana,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izsludina publisko konsultāciju par grozījumu projektiem “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē” un “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos”” (Grozījumu projekti). Regulators aicina ieinteresētās personas iepazīties ar Grozījumu projektiem un sniegt priekšlikumus līdz 2019. gada 8. februārim.

Grozījumi projekti paredz precizēt regulējumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma procesu, ņemot vērā arī to, ka no 2020.gada 1.janvāra būs spēkā cits likums administratīvo pārkāpumu jomā.

Noteikumu projekts paredz noteikt sešu mēnešu termiņu tarifu projekta iesniegšanai Regulatorā no brīža, kad komersants ir reģistrējies Regulatora reģistrā. Līdz šim šāda norma netika atrunāta, kā rezultātā vairākos gadījumos komersanti, piemēram, pēc reorganizācijas procesa, turpina sniegt sabiedrisko pakalpojumu, par pašvaldības noteikto maksu vai iepriekš esošo tarifu (ja līdz šim nav sasniedzis regulēšanas kritēriju), vai citam komersantam (kas iekļauts reorganizācijas procesā) noteiktu tarifu.

Plašāk: Konsultāciju dokumentā par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2019. gada 8.februārim.

Plānots, ka noteikumi varētu stāties ne agrāk kā 2019. gada 1. martā.