• Jaunumi >
  • Obligātā iepirkuma kompensējamās izmaksas pirmajā ceturksnī nav samazinājušās
 
print Drukāt

Obligātā iepirkuma kompensējamās izmaksas pirmajā ceturksnī nav samazinājušās

01.07.2014.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apkopojusi obligātā elektroenerģijas iepirkuma ikmēneša datus par pirmo ceturksni. Apkopotā informācija liecina, ka pieaugušas elektroenerģijas obligātā iepirkuma kompensējamās izmaksas.

Publiskā tirgotāja iesniegtie obligātā iepirkuma dati liecina, ka 2013. gada beigās un 2014. gada pirmajā ceturksnī pieaudzis obligātajā iepirkumā iepirktās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas daudzums, jo elektroenerģiju ir uzsākušas ražot vairākas jaunas biogāzes elektrostacijas.

Atbilstoši 2014. gada 22. aprīļa grozījumiem 2009. gada 10. marta Ministru kabineta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” no 2014. gada 1. maija ir noteikts dabasgāzes tirdzniecības cenas maksimālais slieksnis, kuru piemēro obligātā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas cenu aprēķināšanas formulās koģenerācijas procesā saražotajai elektroenerģijai. Tādēļ sagaidāms, ka šīs elektroenerģijas cenas, salīdzinot ar 2014. gada pirmā ceturkšņa cenām, vairs nepieaugs.

Obligātā iepirkuma komponentes apmērs, ko maksā visi elektroenerģijas patērētāji, atkarīgs ne tikai no obligātajā iepirkumā saražotās elektroenerģijas daudzuma un iepirkuma cenām, bet arī no elektroenerģijas galapatēriņa, cenām elektroenerģijas biržā un subsidētās enerģijas nodokļa ieņēmumu daļas, kas novirzīta obligātā iepirkuma izmaksu samazināšanai. Līdz ar to no pirmā ceturkšņa izmaksu datiem vēl nav iespējams prognozēt sagaidāmo obligātā iepirkuma komponentes lielumu nākamajam periodam, jo arī obligātajā iepirkumā saražotās elektroenerģijas daudzums katrā ceturksnī ir atšķirīgs.

Obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju par garantētu cenu no ražotājiem līdz 2014.gada 1.aprīlim iepirka publiskais tirgotājs AS „Latvenergo”, bet no 2014.gada 1.aprīļa elektroenerģijas obligāto iepirkumu veic AS „Latvenergo” meitas uzņēmums AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”.

No 2014. gada 1. aprīļa apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes, kas kompensē 2013.gada izmaksas, galalietotājiem kopā veido 0,02679 EUR/kWh, tajā skaitā:

  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0,01737 EUR/kWh,

  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,00942 EUR/kWh.

Papildinformācija par OIK Regulatora mājaslapā.