• Jaunumi >
  • 27.februārī aicina uz uzklausīšanas sanāksmi par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu poligonā „Dziļā vāda”
 
print Drukāt

27.februārī aicina uz uzklausīšanas sanāksmi par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu poligonā „Dziļā vāda”

12.02.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina paust viedokli par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda”. Otrdien, 27.februārī, plkst.12.00 sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” administrācijas ēkā, Mežāres pagastā, Krustpils novadā Regulators rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

2017.gada 27.decembrī iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekts atkritumu poligonā „Dziļā vāda” bez dabas resursu nodokļa (DRN) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāv no šādām komponentēm:

2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Likums). Likuma 41.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj DRN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Ņemot vērā minētos grozījumus Regulators 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1/1 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.1/5 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 15.nr.), kas stājās spēkā 2018.gada 23.janvārī (Metodika). 

Veiktie grozījumi Metodikā pēc būtības ir tehniska rakstura izmaiņa. DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu, kas līdz grozījumu veikšanai Metodikā, bija jāpieskaita Regulatora apstiprinātajam sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifam, tagad ir iekļauts tarifā. Gala maksājums pakalpojuma lietotājiem veikto grozījumu dēļ nemainās.

2017.gada 27.decembrī iesniegtais tarifu projekts ar DRN un bez PVN atkritumu poligonā „Dziļā vāda” atbilstoši Metodikai sastāv no šādām komponentēm:

Iesniegtais tarifu projekts attiecas uz Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Jēkabpils pilsētu, Aizkraukles, Varakļānu, Aknīstes, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Viesītes Krustpils, Kokneses, Jēkabpils, Salas, Madonas, Ērgļu, Skrīveru un Neretas novada pašvaldības.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāji, uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iesniegto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 26.februārim (kontaktpersona Ināra Teibe, t. 67873853;  inara.teibe@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.