• Jaunumi >
  • AS „Augstsprieguma tīkls” Regulatoram iesniedz jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu
 
print Drukāt

AS „Augstsprieguma tīkls” Regulatoram iesniedz jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu

08.01.2015.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) ir saņēmusi AS „Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Tarifu projekts paredz tarifu kāpumu – atkarībā no elektroietaišu pieslēguma vietas pārvades sistēmai plānotais elektroenerģijas pārvadīšanas tarifa kāpums ir robežās no 3% līdz 9%, savukārt maksas par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu kāpums ir no 1% līdz 5%.

AS „Augstsprieguma tīkls” piedāvā, ka iesniegtais tarifu projekts varētu stāties spēkā no 2015.gada 1.maija. Kā norāda komersants, tarifu izmaiņas galvenokārt saistītas ar veiktajiem kapitālieguldījumiem pārvades sistēmas aktīvos un pārvades sistēmas aktīvu ieguldīšanu to patiesajā vērtībā, kas palielināja pārvades sistēmas aktīvu nomas maksu par 8,4 miljoniem eiro, kā arī elektroenerģijas lietotājiem Latvijā pārvadītās elektroenerģijas samazinājumu par 11%, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā plānoto.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs ir tikai viena no komponentēm, kas veido maksu par elektroenerģiju. AS „Augstspriegumu tīkls” ir vienīgais elektroenerģijas pārvades komersants valstī un plānotās tarifu izmaiņas tieši attieksies uz sadales sistēmas operatoru un tikai uz dažiem lietotājiem, kas tieši pieslēgti pārvades sistēmai.

Regulators rūpīgi izvērtēs tarifu projektā iekļautās izmaksas, to atbilstību Regulatora noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un izmaksu ekonomisko pamatojumu. Par tarifu projektu Regulators organizēs uzklausīšanas sanāksmi, kas plānota 2015.gada 23.janvārī plkst. 10.00 Regulatora telpās, Ūnijas ielā 45, Rīgā. Sanāksmē AS „Augstsprieguma tīkls” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar elektroenerģijas  tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.  Ikvienam sanāksmes dalībniekam  tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2015.gada 22.janvārim (kontaktpersona Viesturs Kadiķis, tel. 67097276;  viesturs.kadikis@sprk.gov.lv ). Savukārt iepazīties ar AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora mājaslapas sadaļā Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes . Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu var iesniegt arī komersantam 20 dienu laikā no tarifu projekta publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. Komersanta paziņojums par jauno tarifu projektu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicēts 2014.gada 30.decembrī, kā arī ievietots Regulatora mājaslapā.