• Jaunumi >
  • AS „Nord Pool Spot” tiek iecelts par nominētu elektroenerģijas tirgus operatoru Latvijā
 
print Drukāt

AS „Nord Pool Spot” tiek iecelts par nominētu elektroenerģijas tirgus operatoru Latvijā

03.12.2015.

Atbilstoši Eiropas komisijas (EK) Regulai[1] katrai dalībvalstij ir pienākums katrā elektroenerģijas tirdzniecības zonā tās teritorijā iecelt vismaz vienu nominētu elektroenerģijas tirgus operatoru (turpmāk – NETO), kas nodrošina vienotu nākamās dienas un/vai tekošās dienas tirgus sasaistīšanu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolemj iecelt “Nord Pool Spot” AS (NPS) par nominētu elektroenerģijas tirgus operatoru Latvijā.

Latvijā ir viena elektroenerģijas tirdzniecības zona un Regulators ir tā institūcija, kura ir atbildīga par viena vai vairāku NETO iecelšanu. Atbilstoši Regulas ceturtā panta pirmajai daļai NETO jāieceļ četru mēnešu laikā no dienas, kad stājās spēkā Regula, t.i., līdz 2015. gada 15. decembrim.

Regulators 2015. gada 14. augustā ievietoja mājas lapā sludinājumu ar aicinājumu komersantiem – elektroenerģijas biržām, kuras darbojas Eiropas Savienības teritorijā un veic tirgus operatoru funkcijas nacionālajos vai reģionālajos elektroenerģijas tirgos  – iesniegt pieteikumu iecelšanai par NETO Latvijā līdz 2015.gada 15.septembrim. Tādi paši pieteikšanās termiņi bija arī Lietuvas un Igaunijas regulatoriem, kā to paredzēja savstarpējā vienošanās.

Regulators 2015.gada 15.septembrī saņēma AS NPS pieteikumu NETO iecelšanai Latvijas elektroenerģijas tirdzniecības zonā, citu komersantu pieteikumi netika saņemti.

Regulators  izvērtēja NPS atbilstību  Regulas[2] 6. pantā noteiktajiem NETO iecelšanas kritērijiem un secināja, ka NPS spēs pildīt Regulā noteikto, kopā ar citām Eiropas Savienības elektroenerģijas biržām un pārvades sistēmas operatoriem  realizējot vienotu nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanu.

Regulatora padome nolēma iecelt NPS par nominētu elektroenerģijas tirgus operatoru Latvijā.[1] 2015. gada 24. jūlija regulai (ES) 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas

[2] 2015. gada 24. jūlija regulai (ES) 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, 6. pants