• Jaunumi >
  • Elektroenerģijas lietotājus sagaida izmaiņas attiecībā uz OIK; Regulators izsludina publisko konsultāciju par izstrādāto metodiku
 
print Drukāt

Elektroenerģijas lietotājus sagaida izmaiņas attiecībā uz OIK; Regulators izsludina publisko konsultāciju par izstrādāto metodiku

17.07.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā[1], ir izstrādājusi obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku. Metodikas projekts paredz izmaiņas elektroenerģijas lietotājiem attiecībā uz maksājumiem par obligātā iepirkuma komponentēm (OIK). Lai izzinātu lietotāju un tirgus dalībnieku viedokli par Metodikas projektu, Regulators izsludina publisko konsultāciju. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 11. augusts.

Atbilstoši likumam[2] publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Līdz 2017.gada 31.decembrim minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.

Saeima 2016.gada 23.novembrī pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā. Tie nosaka jaunu kārtību, kādā publiskajam tirgotājam tiks segtas kompensējamās izmaksas, kas rodas iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un veicot jaudas maksājumus koģenerācijas elektrostacijām. Balstoties uz Saeimā pieņemto likumu, Regulatoram līdz 2017.gada 1.oktobrim jāizstrādā metodika, kurā noteikta jaunā kārtība. 

Minētās izmaiņas paredz, ka lietotājiem no 2018. gada 1. janvāra būs jāmaksā obligātā iepirkuma komponentes, ko veidos mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa (jaudas komponente), kas atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida.

Metodikas projekts nosaka OIK un jaudas komponenšu aprēķinā iekļaujamās izmaksas un to noteikšanu, kā arī minēto aprēķinu iesniegšanas kārtību.

Šobrīd lietotāji maksā OIK 0,02679 EUR/kWh tikai atbilstoši (proporcionāli) patērētajai elektroenerģijai. OIK no 2018.gada 1.janvāra, atbilstoši aptuvenam vērtējumam, varētu būt ap 0,009 EUR/kWh (mainīgā, no patēriņa atkarīgā daļa), pieskaitot klāt fiksēto daļu, kas katram lietotājam būs atšķirīga, ņemot vērā izvēlēto sistēmas pakalpojuma tarifu. Aptuvens jaudas komponentes lielums redzams pievienotajā Konsultāciju dokumentā. Aprēķins veikts balstoties uz Regulatora rīcībā esošo informāciju par sistēmu operatoru datiem par ieņēmumiem no sistēmas pakalpojumu tarifu fiksētās daļas. Novērtētais rādītājs no 2018.gada 1.janvāra ir atkarīgs no attiecīgā perioda sagaidāmā elektroenerģijas gala patēriņa, publiskajam tirgotājam kompensējamo izmaksu prognozētās summas, elektroenerģijas tirgus cenas biržā, kā arī OIK līmeņa nodrošināšanai izmantotās valsts budžeta dotācijas apmēra.

Plašāk par izstrādātajiem grozījumiem:

-  Konsultāciju dokuments par obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku. 

Metodikā paredzētās izmaiņas nozīmē, ka daļai elektroenerģijas lietotāju maksājums varētu pieaugt, daļai – palikt nemainīgs vai samazināties. Tas būs atkarīgs no elektroenerģijas lietotāju izmantotā pieslēguma noslodzes. Tāpēc ļoti būtiski ir lietotājiem izvērtēt esošās pieprasītās pieslēguma jaudas.

Priekšlikumus un komentārus par Metodikas projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 11.augustam.

Grozījumus obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā Regulators izstrādājis saskaņā ar Saeimā apstiprinātajiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kas  paredz no 2018.gada 1.janvāra ieviest jaunu jaudas maksājuma segšanas kārtību.