• Jaunumi >
  • Pieprasījums grozījumiem CID metodikā
 
print Drukāt

Pieprasījums grozījumiem CID metodikā

13.02.2017.

2016.gada 18.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) saņēma iesniegumu no AS „Augstsprieguma tīkls” ar visu Eiropas Savienības pārvades sistēmu operatoru (PSO) kopīgi izstrādāto pārslodzes ieņēmumu sadalīšanas metodikas priekšlikumu (turpmāk - CID metodika).

CACM Regula[1] nosaka par pienākumu visām regulatīvajām iestādēm apstiprināt CID metodiku.

No CACM Regulas 9.panta 10.punkta izriet, ka valstu regulatīvām iestādēm ir jāpieņem lēmums par CID metodiku sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pēdējā regulatīvā iestāde ir saņēmusi CID metodiku.

Izvērtēšanas un pārrunu procesā Enerģētikas regulatoru forumā visas regulatīvās iestādes vienojās pieprasīt grozījumus visu PSO kopā iesniegtajā CID metodikā.

2017.gada 9.februārī Regulators nosūtīja vēstuli Latvijas PSO AS „Augstsprieguma tīkls”, informējot par visu regulatīvo iestāžu pieprasījumu grozījumiem PSO priekšlikumā CID metodikai[2].

Saskaņā ar CACM Regulas 9.panta 12.punktu, ja viena vai vairākas valstu regulatīvās iestādes pieprasa, lai CID metodikā tiktu izdarīti grozījumi, tad attiecīgie PSO divu mēnešu laikā pēc tam, kad regulatīvās iestādes to pieprasījušas, iesniedz apstiprināšanai grozījumu priekšlikumu CID metodikā.[1] KomisijasRegula (ES) Nr.2015/1222 (2015.gada 24.jūlijs), ar ko izveido jaudaspiešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas
[2] Request for Amendment on CID Methodology