• Jaunumi >
  • Pieprasījums grozījumiem TSO plānā
 
print Drukāt

Pieprasījums grozījumiem TSO plānā

14.02.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 15.decembrī saņēma elektronisku vēstuli no NETO komitejas ar visu nominēto elektroenerģijas tirgus operatoru (turpmāk - NETO) atkārtotu priekšlikumu tirgus sasaistīšanas operatora plānam (turpmāk - TSO plāns).

Izvērtējot grozījumus TSO plānā, regulatīvās iestādes secināja, ka visu NETO kopā iesniegtajā TSO plānā nav ņemta vērā svarīga daļa no visu regulatīvo iestāžu 2016.gada 26.septembra pieprasījumā ietvertajiem grozījumiem. Ievērojot minēto, visas regulatīvās iestādes nolēma atkārtoti pieprasīt visiem NETO veikt grozījumus TSO plānā atbilstoši 2016.gada 26.septembra pieprasījumā norādītajam un stingri uzstāt, ka TSO plānam ir jāatbilst visām grozījumu pieprasījumā ietvertajām prasībām.

Regulators 2017.gada 13.februārī nosūtīja vēstuli Latvijas NETO “Nord Pool AS”, informējot par atkārtotu pieprasījumu grozījumiem visu NETO kopā iesniegtajā TSO plānā[1], atbilstoši Enerģētikas regulatoru forumā panāktajai vienošanās.

No Komisijas 2015.gada 24.jūlija Regulas (ES) Nr. 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas[2], 9.panta 12.punkta izriet, ja regulatīvās iestādes pieprasa grozījumus iesniegtajā TSO plānā, NETO divu mēnešu laikā pēc tam, kad regulatīvās iestādes to pieprasījušas, iesniedz apstiprināšanai grozīto TSO plāna priekšlikumu.[1] Request for Amendment on MCO plan

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=EN