• Jaunumi >
  • Regulators: 2016.gads turpina iezīmēt 4G tehnoloģiju attīstību
 
print Drukāt

Regulators: 2016.gads turpina iezīmēt 4G tehnoloģiju attīstību

04.04.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izvērtējusi elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti Latvijā. 2016. gads elektronisko sakaru jomā iezīmējas ar interneta tehnoloģiju attīstību. Kopumā var secināt – kvalitātei ir tendence uzlaboties, atšķirības pastāv atkarībā no interneta pakalpojuma saņemšanas vietas.

Izvērtējot interneta pakalpojuma pieslēguma ātruma izmaiņu dinamiku trīs gadu griezumā, Regulators secina, ka vērojams pieslēguma ātruma vērtību pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu mērījumu datiem, 2016.gadā iezīmējot 4G tehnoloģijas attīstības turpinājumu.

Lai arī joprojām dažādās Latvijas apdzīvotās vietās interneta pakalpojuma saņemšanas iespējas ir atšķirīgas, kopumā vietās, kur ir stabils mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājums un pietiekami mobilā elektronisko sakaru tīkla resursi, interneta pakalpojumi tiek nodrošināti labā kvalitātē. Turklāt sniegtā interneta pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām katru gadu ir vērojama tendence uzlaboties.

Vienlaikus, analizējot interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumos iegūtās lejupielādes ātruma vidējās vērtības, vērojams, ka līdz ar 4G datu pārraides tehnoloģijas pieejamību, lietotājiem ir iespēja saņemt aizvien lielākus interneta pieslēguma ātrumus, piemēram, atsevišķās vietās vidēji virs 50 megabitiem sekundē. Tas ir vairākkārt augstāks rādītājs, salīdzinot ar 3G datu pārraides tehnoloģijā pieejamo faktisko lejupielādes ātruma vidējo vērtību. Vienlaikus jāņem vērā, ka arī 4G datu pārraides tehnoloģijas gadījumā mobilā elektronisko sakaru tīklā ir iespējami ievērojami pieslēguma ātruma vērtību kritumi līdz 3 megabitiem sekundē vai pat zemāk. “Šādiem kritumiem par iemeslu var būt, piemēram, vienlaicīgi daudzu interneta pakalpojuma lietotāju radītā noslodze mobilajā elektronisko sakaru tīklā,” norāda Regulatora Elektronisko sakaru un pasta departamenta Pakalpojumu kvalitātes nodaļas vadītājs Elmārs Lipenbergs.

Lai arī visu tehnoloģisko platformu nodrošināto pieslēguma ātrumu vidējās vērtības rādītājs neraksturo faktisko interneta pakalpojuma pieejamību konkrētam lietotājam, vidējie rādītāji pārskatāmi raksturo tehnoloģiju attīstību un pieejamību Latvijā kopumā.

Latvijā 4G tehnoloģiju pārklājuma attīstība joprojām ir dinamiska un pārklājums aizvien tiek paplašināts, tādējādi dodot iespējas 4G tehnoloģiju iespējas izmantot plašākam lietotāju lokam.

Ņemot vērā lietotāju aktivitātes interneta vidē, kā arī dažādu satura pakalpojumu un resursu pieejamību tiešsaistē, operatoriem jāattīsta un jānodrošina nemitīga lietotāju pieprasītā atbilstoša apjoma interneta pakalpojuma pieejamība, vienlaikus ievērojot atvērta interneta piekļuves principus.

“Šie principi nosaka, ka lietotājiem interneta vidē ir tiesības piekļūt un izplatīt jebkādu likumīgu informāciju un saturu, lietot un sniegt pakalpojumus un lietojumprogrammas un izmantot galiekārtas pēc savas izvēles. Atvērta interneta principi paredz, ka visa datplūsma internetā tiek apstrādāta vienlīdzīgi, neatkarīgi no pārraidāmā satura, kā arī tā sūtītāja vai saņēmēja,” skaidro E.Lipenbergs.

Regulators ik gadu izvērtē elektronisko sakaru, tostarp mobilā interneta pakalpojumu kvalitāti Latvijā. Plašāk par apkopotajiem kvalitātes mērījumu rezultātiem - Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā par 2016.gadu.