• Jaunumi >
  • Regulators aicina ikvienu uz uzklausīšanas sanāksmi par AS “Gaso” iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu
 
print Drukāt

Regulators aicina ikvienu uz uzklausīšanas sanāksmi par AS “Gaso” iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu

02.03.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), turpinot iesākto darbu pie AS “Gaso” iesniegtā tarifu projekta vērtēšanas, organizē uzklausīšanas sanāksmi. Trešdien, 2018.gada 14.martā, plkst. 10:00 Regulators aicina ikvienu interesentu uz uzklausīšanas sanāksmi, kas notiks Regulatora semināru zālē – Ūnijas ielā 45, Rīgā.

Jau pirms uzklausīšanas sanāksmes ikvienam ir iespēja iepazīties ar  informāciju par tarifu projektu –  AS“Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekts: PUBLISKOJAMĀDAĻA, Regulatora mājaslapā, sadaļā Uzklausīšanas sanāksmes, AS "Gaso" mājaslapā, kā arī Regulatorā, Ūnijas ielā 45, Rīgā, 112. kabinetā.

Uzklausīšanas sanāksmes laikā, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents, AS “Gaso” pilnvarotie pārstāvji iepazīstinās ar tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja izteikt savus komentārus, kā arī priekšlikumus par iesniegto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 13.martam (kontaktpersona – Jānis Negribs, T. 67097289; janis.negribs@sprk.gov.lv).

Pēc priekšlikumu apkopošanas, Regulators tos rūpīgi izvērtēs – gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski.

AS “Gaso” tarifu projektā ir paredzējusi tarifu struktūras izmaiņas, ieviešot fiksētu maksu par pieslēgumu atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa daudzuma. Vienlaikus tarifu projektā paredzēts samazināt mainīgo maksu, ko piemēro par patērēto dabasgāzes daudzumu. Tādējādi tarifu struktūra tiek tuvināta sistēmas operatora pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu struktūrai.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto kārtību, līdz brīdim, kad Regulators pieņem lēmumu par tarifu apstiprināšanu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumam, attiecīgo pakalpojumu sniedz par tarifiem, kas noteikti Regulatora 2008.gada 24.jūlija lēmumā Nr.247 “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes tarifiem”.